Adresă Judecătoria Cluj-Napoca pentru alocare program special pentru avocați la serviciul Arhivă și registratură

Publicăm adresa Baroului Cluj înaintată Judecătoriei Cluj-Napoca privind alocarea unui program special pentru avocați la serviciul Arhivă și registratură, pentru perioada vacanței judecătorești.