INVITAȚIE TRAINING

Formarea avocaților cu privire la acquis-ul UE privind statul de drept Asociația Pro Refugiu, ONG cu sediul in Bucuresti, implementează în perioada Ianuarie 2023 – Noiembrie 2024 proiectul transnațional LighT: Litigating change – Training lawyers on the EU rule of law acquis. Proiectul este implementat de Asociația Pro Refugiu (România) în colaborare cu Centre for…

Read More

TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNII SEPTEMBRIE 2023

Stimați colegi, Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru luna septembrie 2023 este data de 31 ianuarie 2024. Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune…

Read More