INVITAȚIE: Conferința Națională de Executare Silită și Dezvoltare Personală

Camerele Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curțile de Apel Alba-Iulia, Timişoara, Craiova, Braşov, Bucureşti, Iaşi şi Galați organizează Conferința de Executare Silită şi Dezvoltare Personală. Evenimentul se organizează la data de 3 martie 2023, ora: 10:00-17:00 și se transmite LIVE ONLINE gratuit pe @homepage juridice.ro, facebook.com/JURIDICE.ro, facebook.com/groups/juridice și youtube.com/c/videojuridice. Pentru înscrieri și detalii despre conferință vă rugăm să accesați următorul link. Invitația se regăstește…

Read More

Mesaj de condoleanțe

Suntem alături de colega noastră av. Fărcaș Daniela în aceste momente grele provocate de pierderea mult prea devreme a soțului său. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Read More

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj 2023

Stimați avocați, Vă informăm că Adunarea Generală Ordinară a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA 2023 va avea loc la data de 24 martie 2023 și se va desfășura exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin intermediul platformei online Zoom Meetings, în vederea dezbaterilor materialelor supuse votării, respectiv prin intermediul platformei online a Baroului Cluj (https://platforma.baroul-cluj.ro) și a aplicației…

Read More

TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNII OCTOMBRIE 2022

Stimați colegi, Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru luna octombrie 2022 este data de 28 februarie 2023. Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune suspendarea din…

Read More

ANUNȚ: În atenția avocaților definitivi și stagiari înscriși pe listele de permanență și în Registrul de Asistență Judiciară Cluj

LA SOLICITAREA ORDONATORILOR DE CREDITE, VA ANUNTAM CA INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2022 SE MODIFICA PERIOADA DE PREDARE A REFERATELOR, ACEASTA FIIND IN INTERVALUL 20-25 A FIECAREI LUNI. DEPUNEREA REFERATELOR ÎN VEDEREA PLĂȚII ONORARIILOR AFERENTE LUNII FEBRUARIE- 2022, se va efectua în perioada 20.02.2023 – 25.02.2023 prin intermediul poștei electronice, așa cum s-a procedat și…

Read More