ANUNȚ: În atenția avocaților definitivi și stagiari înscriși pe listele de permanență și în Registrul de Asistență Judiciară Cluj

LA SOLICITAREA ORDONATORILOR DE CREDITE, VA ANUNTAM CA INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2022 SE MODIFICA PERIOADA DE PREDARE A REFERATELOR, ACEASTA FIIND IN INTERVALUL 20-25 A FIECAREI LUNI. DEPUNEREA REFERATELOR ÎN VEDEREA PLĂȚII ONORARIILOR AFERENTE LUNII DECEMBRIE- 2022, se va efectua în perioada 20.11.2022 – 25.11.2022 prin intermediul poștei electronice, așa cum s-a procedat și…

Read More

TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNII IULIE 2022

Stimați colegi, Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru luna iulie 2022 este data de 5 decembrie 2022. Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune…

Read More