Secțiune nouă de plăți în Platforma online a Baroului Cluj

Vă informăm că în Platforma online a Baroului Cluj, secțiunea „plăți online” din „Panoul central” s-a suplimentat cu subsecțiunea „alte plăți”, unde avocații vor putea achita în contul Baroului Cluj și alte taxe, precum taxă card avocat, taxă sediu secundar, taxă ridicare suspendare pentru neplata cotelor și alte taxe acolo regăsite. Sperăm să fie de…

Read More

Anunț recrutare stagiar – JGV & Asociații

Societatea civilă profesionala de avocatură JGV & ASOCIAŢII recrutează Avocat Stagiar pentru biroul teritorial din Cluj-Napoca. JGV & ASOCIAŢII este o societate de avocaţi înfiinţată în anul 2005, în prezent cuprinzând o echipă tânără şi dinamică formată din aproximativ 50 de avocaţi, jurişti şi specialişti. Peste 16 de ani de excelență într-o societate în continuă schimbare, JGV și…

Read More

ANUNȚ privind DEPUNEREA REFERATELOR – luna iunie 2022

În atenția avocaților definitivi și stagiari înscriși pe listele de permanență și în Registrul de Asistență Judiciară Cluj LA SOLICITAREA ORDONATORILOR DE CREDITE, VA ANUNTAM CA INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2022 SE MODIFICA PERIOADA DE PREDARE A REFERATELOR, ACEASTA FIIND IN INTERVALUL 20-25 A FIECAREI LUNI. DEPUNEREA REFERATELOR ÎN VEDEREA PLĂȚII ONORARIILOR AFERENTE LUNII IUNIE-…

Read More

Hotărâre condiții avocat îndrumător

Publicăm aici Hotărârea nr. 104 din 10 mai 2022 a Consiliului Baroului Cluj privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească avocatul îndrumător la data încheierii contractului de colaborare și îndrumare profesională cu avocatul stagiar.

Read More

TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNII IANUARIE 2022

Stimați colegi, Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru luna ianuarie 2022 este data de 31 mai 2022. Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune suspendarea…

Read More