1 Martie fericit!

Cu ocazia începutului de primăvară, Consiliul Baroului Cluj transmite colegilor avocați și colaboratorilor săi cele mai senine gânduri, speranța și încrederea în vremuri mai bune! 1 Martie fericit!

Read More

ANUNȚ: În atenția avocaților definitivi și stagiari înscriși pe listele de permanență și în Registrul de Asistență Judiciară Cluj

DEPUNEREA REFERATELOR ÎN VEDEREA PLĂȚII ONORARIILOR AFERENTE LUNII MARTIE 2021 se va efectua în perioada 25.02.2021 – 28.02.2021 prin intermediul poștei electronice, așa cum s-a procedat și în lunile trecute, pe adresa av_cristina.badau@yahoo.com. Referatele vor fi însoțite de adresele de repartiție și, acolo unde este cazul, de sentințe/ încheieri/extrase din rechizitorii, care fac dovada acordării…

Read More

Anunț cu privire la întârzierile de plată a onorariilor din fondurile FMJ cuvenite celor înscriși în registrul de asistență judiciară

Având în vedere întârzierile la plată privind onorariile din fondurile FMJ cuvenite celor înscriși în registrul de asistență judiciară, Baroul Cluj a transmis Tribunalului Cluj și Curții de Apel Cluj o solicitare de plată a sumelor restante din lunile noiembrie, decembrie, 2020 și ianuarie, 2021.

Read More

Trobades de Barcelona – Memorial Jacques Henry 2021 (Barcelona, 29/01/2021)

Prin amabilitatea Doamnei Președinte a Comisiei de Relații Internaționale din cadrul Baroului Barcelona, ne-a parvenit un link https://vimeo.com/506098626cu înregistrarea de la Webinar-ul organizat de Baroul Barcelona în colaborare cu FBE – Federația Barourilor Europene Subiectul ales “Fake news & Intellectual property: a legal perspective”. S-au discutat două teme de mare interes și importanță “Privacy and…

Read More

TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNILOR SEPTEMBRIE ȘI OCTOMBRIE 2020

Stimați colegi, Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru lunile septembrie și octombrie 2020 este data de 26 februarie 2021. Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va…

Read More