Solicitare sprijin formulare poziție față de adresa UNNPR referitoare la propunerea legislativă înregistrată la Senatul României sub nr. B338-2020

Stimați colegi, Publicăm (aici) adresa înaintată de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor act normative, înregistrată la Senatul României sub nr. B338/2020, cu solicitarea de a sprijini Consiliul Baroului Cluj în formularea unei poziții față de susținerile UNNPR. Proiectul de modificare/completare legislativă și toate detaliile legate de traseul și…

Read More

Hotărârea Consiliului Baroului Cluj și Hotărârea Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a C.A.A. privind reeșalonarea datoriilor avocaților către Baroul Cluj/C.A.A. Filiala Cluj

Publicăm Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 146 din 22 iunie 2020 privind modalitatea de reeșalonare a plăților sumelor datorate către / colectate de Baroul Cluj. Publicăm, de asemenea, Hotărârea nr. 14 din 17 iunie 2020 a Consiliului de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților și referatul Departamentului de Contabilitate al Filialei,…

Read More

ANUNȚ: În atenția avocaților defintivi și stagiari înscriși pe listele de permanență și în registrul de asistență judiciară

DEPUNEREA REFERATELOR ÎN VEDEREA PLĂȚII ONORARIILOR AFERENTE LUNII IULIE 2020 se va efectua în perioada 25.06.2020 – 30.06.2020 prin intermediul poștei electronice, așa cum s-a procedat și în luna mai, anul curent, pe adresa av_cristina.badau@yahoo.com Referatele vor fi însoțite de adresele de repartiție și, acolo unde este cazul, de sentințe/ încheieri/extrase din rechizitorii, care fac…

Read More

IMPORTANT! Următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj

Următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj va avea loc în data de 8 iulie 2020 (miercuri), la ora 14.00. Vor fi înscrise pe ordinea de zi cererile înregistrate la secretariatul Baroului Cluj până cel mai târziu la data de 1 iulie 2020 (miercuri), ora 16.00 – prin e-mail la adresa contact@baroul-cluj.ro.

Read More

La mulți ani de Ziua Avocatului Român!

Stimați colegi, Astăzi, 24 iunie 2020, sărbătorim Ziua Avocatului Român. Mai mult decât oricând, în această perioadă dificilă pe care o traversăm, avem convingerea că doar împreună vom putea depăși orice provocare. Vom avea reale perspective de mai bine, atât la nivel de corp profesional, cât și pentru fiecare în parte și vom reuși să ne consolidăm…

Read More