IMPORTANT! Următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj

Următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj va avea loc în data de 9 iunie 2020 (marți), la ora 14.00. Vor fi înscrise pe ordinea de zi cererile înregistrate la secretariatul Baroului Cluj până cel mai târziu la data de 2 iunie 2020 (marți), ora 16.00 – prin e-mail la adresa contact@baroul-cluj.ro.

Read More

Adresa trimisă de Baroul Cluj către instanțe și organe de urmărire penală, prin care s-a solicitat contactarea avocaților de pe numere de telefon identificabile

Publicăm adresa nr. 1304 din 27 mai 2020 trimisă de Baroul Cluj, prin Decan, către instanțele și organele de urmărire penală din județul Cluj, prin care li s-a solicitat acestora să contacteze de pe numere de telefon identificabile avocații desemnați pentru asigurarea asistenței judiciare sau cu care este necesară comunicarea în orice situație, astfel încât…

Read More

ANUNȚ: În atenția avocaților definitivi și stagiari, înscriși pe listele de permanență și în Registrul de asistență judiciară

DEPUNEREA REFERATELOR ÎN VEDEREA PLĂȚII ONORARIILOR AFERENTE LUNII IUNIE 2020 se va efectua în perioada 25.05.2020 – 31.05.2020 prin intermediul poștei electronice, așa cum s-a procedat și în luna aprilie, anul curent, la adresa av_cristina.badau@yahoo.com . Referatele vor fi însoțite de adresele de repartiție și, acolo unde este cazul, de sentințe/ încheieri/extrase din rechizitorii, care…

Read More

IMPORTANT! În atenția avocaților stagiari și definitivi înscriși în Registrul de Asistență Judiciară (înscriși la oficii)

Stimați colegi, Având în vedere Decizia nr. 60 din 12.05.2020 a Curții de Apel Cluj cu referire la regulile și recomandările cuprinse în Hotărârea Secției pentru Judecători a CSM având nr. 734 din data de 12.05.2020, Respectând recomandările Direcției de Sănătate Publică a județului Cluj, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă și reducerea riscului…

Read More