Rămas bun colegei noastre Beatrice Pătrășcanu

Cu durere în suflet ne luăm rămas bun de la cea care a fost colega noastră Beatrice Pătrășcanu, decedată la data de 28 ianuarie 2019, în urma unei lungi suferințe. Ne rămâne amintirea personalității sale unice și a dăruirii pentru profesie și regretul de a fi pierdut încă unul din membrii reprezentativi ai Baroului Cluj.

Read More

Anunț privind evenimente internaționale

În atenția tuturor membrilor Baroului Cluj Reamintim tututor colegilor avocați că Baroul Cluj este înfrățit cu Baroul Barcelona și Baroul Cracovia, înfrățiri care s-au născut în mod natural in urma implicării constante a Baroului Cluj în Federația Barourilor Europene. În vederea menținerii și dezvoltării relațiilor de confraternitate cu cele două barouri și a pozitiei menținute…

Read More

Invitație focus grup în cadrul proiectului TAEJ

În atenția avocaților definitivi din Baroul Cluj cu vechime în profesie și experiență cât mai îndelungată în interacțiunea cu sistemul judiciar. Având în vedere adresa CSM nr.504/7610/2017/15.01.2019 și clarificările ulterioare primite, prin care se solicită comunicarea datelor a 4 avocați din Baroul Cluj pentru a participa la focus grup-ul organizat la Cluj-Napoca în data de 7 februarie 2019,…

Read More

Ședința de Consiliu din data de 5.02.2019

Următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj va avea loc în data de 5 februarie 2019. Vor fi înscrise pe ordinea de zi cererile înregistrate la secretariatul Baroului Cluj până cel mai târziu la data de  29 ianuarie 2019.

Read More