UNBR – Comunicare privind elaborarea proiectului „Ghid de bune practici privind interpretarea şi aplicarea unitară de către organele profesiei a reglementărilor privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat

U.N.B.R.Data: 13/02/2014 Către, TOATE BAROURILE În atenția Doamnei / Domnului DECAN Urmare adresei Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA prin care se solicită Uniunii Naţionale a Barourilor din România să comunice tututror barourilor şi avocaţilor PREZENTAREA COMPARATIVĂ a reglementărilor privind „Publicitatea formelor de exercitare a profesiei” incluse în paragraful 3 din Secţiunea…

Read More