Program de Practică Profesională „Ab ACADEMIA Ad ADVOCATUM”

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Titlul proiectului „Programul de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM” Contract POSDRU/109/2.1/G/81440  INFORMATII COMPLETE DESPRE PROGRAM – PE PAGINA…

Read More