Jurnalul Baroului Cluj

 Despre Jurnal

Jurnalul Baroului Cluj este publicat sub auspiciile Baroul Cluj. El este un forum pentru contribuții originale la studiile juridice, cu accent pe chestiunile de practica și pe aspectele speciale care privesc activitatea avocaților în diferitele discipline ale dreptului. În plus fata de problemele tradiționale de interes legal, intră în sfera de competenta a jurnalului: dreptul comparat international, dreptul Uniunii Europene, istoria și filozofia juridica și alt material interdisciplinar relevant pentru studiile juridice.