Notificari privind avocatii membri

Afisat la 14.05.2018

Membrii Baroului Cluj care figureaza in evidentele Baroului Cluj si Filialei Cluj a CAA cu contributii si majorari de intarziere a caror scadenta a depasit 3 luni sunt rugati ca pana cel tarziu la data de 31.05.2018 sa se prezinte la casieria Baroului Cluj si Filialei Cluj a CAA pentru achitarea restantelor la contributiile profesionale, in caz contrar se vor emite decizii de suspendare.

In conformitate cu dispozitiile art.28 lit.c din Legea nr.51/1995, neplata contributiilor profesionale totala sau partiala timp de 3 luni de la scadenta acestora va duce la suspendarea din profesia de avocat , pana la plata integrala a acestora, iar pentru ridicarea suspendarii, prin Hotararea Consilului Baroului Cluj nr.184/08.12.2011 este necesara plata taxei de ridicare suspendare in cuantum de 1000 RON.

IMPORTANT!!!
Incepand cu data de 1 iunie 2018 Consiliul Baroului Cluj va proceda la aplicarea imediata, de la data proximei sedinte a consiliului, a dispozitiilor art.323 din Statutul profesiei de avocat privind luarea masurii suspendarii pentru avocatii cu contributii si majorari de intarziere a caror scadenta a depasit 3 luni, fara acordarea altor termene de gratie.