Informatii contributii si taxe

In conformitate cu prevederile art.42 si 76 alin.2 din legea nr.51/1995, art.222 alin.1-3 si art.308 alin.1-3 din Statutul profesiei de avocat, art.23,25 si 27 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, Contributiile lunare datorate de membrii Baroului Cluj sunt :

 

  • contributia la bugetul UNBR
  • contributia la bugetul Baroului Cluj

  • contributia la Casa de Asigurari a Avocatilor

  

In conformitate cu dispozitiile Hotararii nr.216/03.12.2011 a Consiliului UNBR intrata in vigoare la 1 iulie 2012, membrii baroului datoreaza si :

  • contributia la Fondul de solidaritate al avocatilor

 

 Plata acestor contributii se face conform prevederilor art. 308 alin.2-3 din Statutul profesiei de avocat, art.23,art.25 si art.27 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor. Data limita de plata a acestor contributii este 25 a lunii urmatoare. In caz de intarzieri la plata conform art.222 alin.4 din Statutul profesiei de avocat si a art.23 alin.4, art.27 alin.2 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, se percep penalizari de intarziere de 0,15% pe zi calendaristica.

 

Cuantumul contributiilor datorate :

Incepand cu luna decembrie 2013 Contributia la bugetul Baroului Cluj si bugetul U.N.B.R. este :

Avocati definitivi

Avocati stagiari

92

33

 

 Contributia la Fondul de solidaritate al avocatilor

Avocati definitivi

Avocati stagiari

5

5

 

 

Contributia la bugetul Casei de Asigurari a Avocatilor se calculeaza pe baza declaratiei de venit brut intocmite conform prevederilor art.308 alin.3 din Statutul profesiei de avocat, a art.23 alin.5 si 6 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor. In conformitate cu prevederile art.23 alin.6 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor avocatul nu are obligatia sa declare venitul brut ce excede bazei de calcul a cotei maxime stabilite. Modelul declaratiei lunare de venit poate fi descarcat din pagina curenta sectiunea - Documente - "Declaratie.doc".

Incepand cu luna ianuarie 2018, in conformitate cu dispozitiile Hotararii nr.295/09.12.2017 a Consiliului UNBR, contributiile catre Casa de Asigurari a Avocatilor vor fi aplicate astfel :

Avocati definitivi

Venit brut lunar (onorarii)

Contributie

0 - 2723 lei

300

2724 - 12750 lei

11% din venitul brut

peste 12750 lei

1403

Avocati stagiari

Venit brut lunar (onorarii)

Contributie

0 - 723 lei

80

724 - 12750 lei

11% din venitul brut

peste 12750 lei

1403

 CONTURI VIRAMENT BANCAR

 

Baroul Cluj - pentru contributia UNBR , Barou si Fondul de solidaritate

BCR Cluj   Cont : RO76RNCB0106026594670001

 

Filiala Cluj - pentru contributia la fondul CAA

BCR Cluj   Cont : RO55RNCB0106026602850001

 

 

TAXE PERCEPUTE DE BAROUL CLUJ

 

Taxa de inscriere pe tabloul avocatilor stagiari  - 1000 lei

Taxa de inscriere pe tabloul avocatilor definitivi - 2000 lei

Taxa de ridicare suspendare pentru avocatul suspendat pentru neplata cotelor - 1000 lei

Taxa de ridicare suspendare pentru avocatul suspendat la cerere - 3000 lei

Taxa de ridicare suspendare pentru avocatul suspendat pe perioada concediului pentru crestere copil pana la 2 ani - 0 lei

Taxa de ridicare a starii de incompatibilitate - 1500 lei

Taxa de transfer in Baroul Cluj - 1500 lei

Taxa de inscriere sediu secundar - 1500 lei

Taxa de infiintare punct de lucru - 0 lei

Taxa procesare dosar - 50 lei

Taxa eliberare adevarinte pentru persoane nemembre - 10 lei

 

 Plata acestor contributii se face conform prevederilor art. 308 alin.2-3 din Statutul profesiei de avocat, art.23,art.25 si art.27 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor. Data limita de plata a acestor contributii este 25 a lunii urmatoare. In caz de intarzieri la plata conform art.222 alin.4 din Statutul profesiei de avocat si a art.23 alin.4, art.27 alin.2 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, se percep penalizari de intarziere de 0,15% pe zi calendaristica.
 

ATENTIE !!

Data limita de plata a contributiilor este 25 a lunii urmatoare. In caz de intarzieri la plata, se percep majorari de intarziere de 0,15% pe zi calendaristica.