Comisia incidentelor procedurale

Comisia incidentelor procedurale a luat fiinta prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Baroului Cluj din 11 noiembrie 2005. (vezi Hotararea - pagina curenta seciunea - Documente)

Comisia are drept scop centralizarea incidentelor procedurale semnalate de membrii baroului in raport cu instantele de judecata, organele de urmarire penala sau alte institutii si cuprinderea acestora in buletine informative ce vor fi comunicate cu aceste instante in vederea imbunatatirii raporturilor profesionale ale avocatilor cu institutiile in cauza.

 

Au fost emise si comunicate urmatoarele Buletine informative :

 

Buletinul informativ nr.1 - ianuarie-martie 2006

 

Pentru inregistrarea de sesizari de competenta de solutionare a Comisiei Incidentelor Procedurale puteti descarca formularul de sesizare din pagina curenta si sa-l trimiteti completat pe adresa de e-mail a Baroului Cluj baroulcluj@cluj.astral.ro, sau sa-l inregistrati direct la secretariatul baroului.