Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere ale Baroului Cluj si Filialei Cluj a CAA


CONVOCATOR

ORDINEA DE ZI
LISTE CANDIDATURI
PREZENTARI CANDIDATI

 

Afisat la data de 17.03.2014

Publicam alaturat rezultatele Alegerilor pentru Organele de Conducere ale Baroului Cluj si Filialei Cluj a Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania asa cum au fost validate de Adunarea Generala Ordinara din data de 15 martie 2014 in urma hotararii Comisiei de validare.
In conformitate cu dispozitiile art. VI pct.7 alin.4 din Regulamentul pentru organizarea alegerilor Organelor de Conducere ale Baroului Cluj si Filialei Cluj a Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, contestatiile impotriva rezultatelor numararii voturilor se vor depune in prima zi lucratoare dupa data alegerilor, respectiv luni 17 martie 2014, pana la ora 16,00 si vor fi solutionate in termen de 48 de ore.

Rezultate Alegeri pentru Organele de Conducere ale Baroului Cluj si Filialei Cluj a Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Publicam alaturat rezultatele Alegerilor pentru Delegatii la Congresul Avocatilor 2014 asa cum au fost validate de Adunarea Generala Ordinara din data de 15 martie 2014 in urma hotararii Comisiei de validare.

Rezultate Alegeri pentru Delegati la Congresul Avocatilor
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consiliul Baroului Cluj , publica alaturat listele definitive ale candidaturilor validate pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Cluj, Filialei Cluj a C.A.A. si delegati la Congresul Avocatilor 2014, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului pentru organizarea alegerilor Organelor de conducere ale Baroului Cluj si Filialei Cluj a Casei de Asigurari a Avocatilor.

27.02.2014
CONSILIUL BAROULUI CLUJ
Decan,
Dr. Av. Stanca Ioana GIDRO
 
 
LISTE DEFINITIVE ALE CANDIDATURILOR DEPUSE PENTRU ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE 2014

Lista definitiva mandat Decan al Baroului Cluj
Lista definitiva mandat Consilier al Baroului Cluj
Lista definitiva mandat membru al Comisiei de Disciplina a Baroului Cluj
Lista definitiva mandat membru al Comisiei de Cenzori a Baroului Cluj
Lista definitiva mandat membru al Consiliului de Administratie al Filialei Cluj a CAA
Lista definitiva mandat membru al Comisiei de Cenzori a Filialei Cluj a C.A.A.
 
LISTA DEFINITIVA A CANDIDATURILOR DEPUSE PENTRU DELEGATI CONGRESUL AVOCATILOR 2014
 
 
 
ANUNT IMPORTANT 

Se prelungeste data de depunere a candidaturilor pana la 6 martie 2014 pentru mandatele de membru al Comisiei de cenzori a Baroului Cluj si membru al Comisiei de cenzori a Filialei Cluj a CAA, avand in vedere ca urmare a candidaturilor depuse nu a fost acoperit numarul locurilor eligibile , precum si pentru mandatul de membru in Consiliul de administratie al Filialei Cluj a CAA avand in vedere ca numarul candidaturilor depuse nu asigura si supleanti.
 
CONSILIUL BAROULUI CLUJ
Decan,
Dr. Av. Stanca Ioana GIDRO
 
 
 
CONVOCATOR

Consiliul Baroului Cluj , in temeiul art.53 din Legea nr.51/1995, convoaca Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere ale Baroului Cluj pe data de sambata, 15 martie 2014, incepand cu orele 10,00, la Hotel Napoca , Str.Octavian Goga nr.1, cartierul Grigorescu.

Depunerea candidaturilor pentru organele de conducere ale Baroului Cluj si ale Filialei Cluj a CAA, precum si pentru delegatii la Congresul Avocatilor din 28-29 martie 2014 se poate face pana cel mai tarziu la data de 12 februarie 2014, la secretariatul Baroului Cluj.

Absenta nejustificata a avocatilor va fi considerata abatere disciplinara si va fi sanctionata conform legii.

CONSILIUL BAROULUI CLUJ
Decan,
Dr. Av. Stanca Ioana GIDRO


Consiliul de administratie al Filialei Cluj a CAA, art.147 alin.2 si 3 din Statutul CAA, convoaca Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere ale Filialei Cluj a CAA pe data de sambata, 15 martie 2014, incepand cu orele 10,00, la Hotel Napoca , Str.Octavian Goga nr.1, cartierul Grigorescu.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FILIALEI CLUJ A CAA
Presedinte,
Av. Constantin Eugen IORDACHESCU 


Puteti consulta mai jos Ordinea de zi si Regulamentul pentru alegerea Organelor de conducere ale Baroului Cluj si Filialei Cluj a CAA.


ORDINEA DE ZI - BAROUL CLUJ

Partea I – Deschiderea Adunării Generale
Mesajul Decanului Baroului Cluj

Partea II - Desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale
- Alegerea Prezidiului Adunarii Generale
- Prezentarea proiectului Ordinii de zi şi aprobarea acesteia

Partea II.1 - Alegerea Organelor de Conducere ale Baroului Cluj
- Alegerea comisiei de validare si a comisiei de solutionare a contestatiilor
- Alegerea organelor de conducere
- Alegerea delegaţilor pentru Congres

Partea II.2 – Dezbaterea materialelor
- Prezentarea Raportului Consiliului Baroului Cluj privind activitatea desfăşurată în anul 2013
- Prezentarea Raportului Financiar Contabil al Baroului Cluj pentru anul 2013
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a Baroului Cluj privind activitatea financiar contabilă din 2013
- Prezentarea Proiectului de Buget al Baroului Cluj pentru anul 2014
- Prezentarea Raportului Administratorului SC ADVOSERV SRL privind activitatea desfăşurată de societate în anul 2013, a situaţiilor financiare pe anul 2013 şi a proiectului de buget pe anul 2014
- Dezbateri pe marginea materialelor prezentate.
- Descărcarea Consiliului Baroului cu privire la activitatea şi gestiunea sa
- Hotărârea privind aprobarea documentelor prezentate şi a bugetelor financiare pentru anul 2014 si validarea rezultatelor alegerilor

Închiderea lucrărilor
Decan,
Dr.Av. Stanca Ioana GIDRO


ORDINEA DE ZI - FILIALA CLUJ A CAA

Partea I – Deschiderea Adunării Generale

Mesajul Presedintelui – Av. Eugen Constantin Iordachescu

Partea II - Desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale
- Prezentarea proiectului Ordinii de zi şi aprobarea acesteia

Partea II.1 - Alegerea Organelor de Conducere ale Filialei Cluj a CAA
- Alegerea comisiei de validare si a comisiei de solutionare a contestatiilor
- Alegerea organelor de conducere

Partea II.2 – Dezbaterea materialelor
- Prezentarea Dării de seamă privind activitatea CAA-Filiala Cluj pe anul 2013
- Prezentarea situaţiei veniturilor şi cheltuielilor CAA-Filiala Cluj pe anul 2013
- Prezentarea Proiectului de Buget al CAA-Filiala Cluj pentru anul 2014
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a CAA-Filiala Cluj privind activitatea financiar contabilă din 2013
- Dezbateri pe marginea materialelor prezentate
- Descărcarea Consiliului de Administraţie al CAA-Filiala Cluj
- Hotărârea privind aprobarea documentelor prezentate şi a bugetului financiar pentru anul 2014

Închiderea lucrărilor

Preşedinte,
Av. Constantin Eugen Iordăchescu

 
 
LISTE FINALE ALE CANDIDATURILOR DEPUSE PENTRU ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE 2014

Lista mandat Decan al Baroului Cluj
Lista mandat Consilier al Baroului Cluj
Lista mandat membru al Comisiei de Disciplina a Baroului Cluj
Lista mandat membru al Comisiei de Cenzori a Baroului Cluj
Lista mandat membru al Consiliului de Administratie al Filialei Cluj a CAA


LISTA FINALA A CANDIDATURILOR DEPUSE PENTRU DELEGATI CONGRESUL AVOCATILOR 2014


PREZENTARI CANDIDATI

 
Prezentare av.Bancila Violeta
Prezentare av.Grecu Marius
Prezentare av.Floare Marius Ioan
Prezentare av.Stegaroiu Calin Voicu