Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere ale Baroului Cluj si Filialei Cluj a CAA