Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere a Filialei Cluj a CAA 2018