Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere a Baroului Cluj 2018