Examen de primire in profesia de avocat

Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen

*************************************************************************************

ANUNT privind afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocatÎn conformitate cu dispoziţiile Regulamentului-cadru republicat în formă consolidată prin Hotărârea nr.367/22.06.2018 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România și a Hotărârii nr.368/22.06.2018 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, vor fi afișate joi, 9 august 2018, ora 12.00 la sediul Baroului Cluj din Cluj-Napoca, Str.Pavel Rosca nr.4 ap.15.Decan,
Avocat Flavia-Ioana Maier


************************************************************************************

SESIUNEA august 2018COMUNICAT BAROUL CLUJ - ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE – august 2018

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2018.

Data desfășurării examenului este 31.08.2018 pentru toți candidații.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.
Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul INPPA și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018a Consiliului UNBR.

Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 9 iulie – 3 august 2018 la secretariatul Baroului Cluj, la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele menționate în Regulamentul de examen prevăzut prin Hotărârea nr.367 din 22.06.2018 a Consiliului UNBR.
– În perioada 3 august – 10 august 2018 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul INPPA din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2018”.

Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen:

1 DOSAR PLIC

- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Baroul Cluj)
a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
b) actul de identitate, în copie;
c) diploma de licență sau adeverința provizorie, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
f) certificat privind starea de sănătate a candidatului (adeverință de la medicul de familie), incluzând și o evaluare psihiatrică – certificat psihiatric obținut de la instituțiile agreate de fiecare barou );
g) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

AL DOILEA DOSAR PLIC conține
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou)
- copii simple după fiecare document din primul dosar

Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Cluj, str.Pavel Roșca nr.4 ap.15, în zilele lucrătoare între orele 10,30 – 14,00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
*1) certificat psihiatric de la una din cele două entități desemnate de către Baroul Cluj :

 1A Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar
o la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur - Luni, Miercuri, Vineri 13.30-15.00
o la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – Marți, Joi 12,00-13,00
 1B Medic specialist psihiatru Dr.Ancuța Rusu
o la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – Marți 15.00-16.00, Miercuri 9.00-10.00
 1C Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan
o la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – Marți 15.00-17.00, Joi 12,00-14,00
o la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – Luni 16.45-18.45, Miercuri 14.45-16.45, Vineri 15,00-17,00
 2 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru
o Cabinet situat pe str. Calea Dorobanților nr. 14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center) zilnic între orele între orele 10,00 și 12,00 – FĂRĂ PROGRAMARE tarif 45 lei – include și timbrul fiscal; informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro

Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă programați (1A, 1B,1C) la call-center Medstar la tel 0264-917 să vă prezentați cu act de idenitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 40 lei, durata examinării nu depășește 10 minute.