Examen de primire in profesia de avocat

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


Pe site-ul INPPA au fost publicate Subiectele şi Baremele la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 01 septembrie 2017 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017, precum si anuntul privind depunerea contestatiilor la baremul probei de examen din data de 1 septembrie 2017.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017.

 

COMUNICAT BAROUL CLUJ - ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE - septembrie 2017

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2017.

Data desfășurării examenului este 01.09.2017 pentru toți candidații.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017, publicată pe site-ul U.N.B.R.

Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 3 iulie 2017 – 31 iulie 2017 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 1 august 2017 – 10 august 2017 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.

Acte necesare pentru înscriere, conform Regulamentului de examen: (actele se depun în 2 exemplare: un exemplar cu acte originale, iar al doilea exemplar cu copii ale actelor, conformate cu originalul)
- cerere de înscriere la examen (cerere tip de la Barou)
a) certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
b) actul de identitate, în copie;
c) diploma de licență sau adeverința provizorie, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
d) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
f) certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică *;
g) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
- CV
- 2 fotografii tip legitimaţie 2/3 cm
- 2 dosare plic

Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Cluj, str.Pavel Roșca nr.8, în zilele lucrătoare între orele 10.30-14.00, iar in 31 iulie până la ora 16,00.
 
-------------------
*
certificat psihiatric de la una din cele două entități desemnate de către Baroul Cluj :
 1A Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar în perioada 3-31 iulie 2017
o la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur - Luni, Miercuri și Vineri 14.00-15.00
o la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – Marți și Joi 12,00-13,00
 1B Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan în perioada 3-14 iulie, 24-31 iulie 2017
o la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – Joi 13,00-15,00
o la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – Luni 17,00-19,00, Marți 13,00-15,00, Miercuri 14,00-16,00 și Vineri 15,00-17,00
 2 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru în peroada 3-31 iulie 2017
o Cabinet situat pe str. Calea Dorobanților nr. 14-16, (clădirea Cluj City Center, etaj II) zilnic între orele 10,30-12,00, FARA PROGRAMARE, tarif 40 lei – include și timbrul fiscal; informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro
Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă programați (1A, 1B) la call-center Medstar la tel 0371-789789, să vă prezentați cu act de idenitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 40 lei, durata examinării nu depășește 10 minute.
------------------------------------