Organizare

În conformitate cu prevederile Legii nr.51 / 1995 si a Statutului profesiei de avocat, organele de conducere ale Baroului Cluj sunt : Adunarea generala, Consiliul Baroului si Decanul.
 

Adunarea generala

Consiliul Baroului Cluj

Regulamentul de functionare al Consiliului Baroului Cluj

Departamente ale Consiliului Baroului Cluj

Comisia de cenzori

Comisia de disciplina

Membrii in Consiliul U.N.B.R.

 

 

Adunarea generala se întruneste în sesiune ordinara, potrivit Statutului, anual, la o data stabilita de Consiuliul Baroului Cluj si adusa la cunostinta membrilor baroului . Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de comisia de cenzori precum si la cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului. Organizarea adunarii generale este în sarcina Consiliului Baroului.

Consiliul Baroului Cluj este format , potrivit art.56 din Legea nr.51/1995 si art.71 din Statut din 15 consilieri alesi prin vot astfel :

DECAN - Avocat Flavia Ioana MAIER
 
PRODECAN - Avocat Victor RUSA 
 
CONSILIERI

Avocat Anca Daniela BACIU
Avocat Mihai BEJENARU-DRAGOS
Avocat Luiza Iuliana BUDUSAN
Avocat Dan Sebastian CHERTES
Avocat Cristina CUIBUS
Avocat dr. Serban DIACONESCU
Avocat dr. Marius Ioan FLOARE 
Avocat dr. Stanca Ioana GIDRO
Avocat Calin Viorel IUGA
Avocat Livia Florina LABO 
Avocat Mihai Paul NEAMT
Avocat Mircea POP 
Avocat Voicu Dumitru SARBPrin Decizia nr.129 / 2014 Consiliul Baroului Cluj a adoptat Regulamentul de functionare interna a Consiliului Baroului Cluj prin care se reglementeaza organizarea activitatii Consiliului pe urmatoarele departamente, care au competentele descrise dupa cum urmeaza :

1.Administraţie internă
- Coordonarea activităţii salariaţilor , secretariatului şi a prestatorilor de servicii ai Baroului
- Coordonarea şi supravegherea Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaţilor
- Coordonarea şi supravegherea societăţii ADVOSERV SRL
- Coordonarea relaţiilor cu furnizorii de utilităţi ai Baroului
- Pregătirea Adunărilor Generale
- Verificarea achitării de către avocaţi a taxelor şi a cotizaţiilor faţă de Barou , Filiala CAA , UNBR , precum şi a asigurărilor profesionale

2. Administraţie externă şi relaţii externe

- Coordonarea relaţiilor cu UNBR şi cu celelalte Barouri membre ale UNBR
- Coordonarea relaţiilor cu instituţiile administraţiei publice locale , judeţene şi republicane
- Coordonarea relaţiilor cu instituţiile cu care avocaţii membrii Baroului Cluj sau Baroul ca organizaţie profesională intră în legătură ( instanţe , parchete, poliţie precum şi toate celelalte instituţii sau organizaţii )
- Gestionarea relaţiilor cu toate instituţiile , organismele sau barourile din străinătate, reprezentarea Baroului Cluj faţă de acestea

3. Pregătire şi perfecţionare profesională
- Coordonarea pregătirii profesionale a stagiarilor în cadrul organizat de Barou şi de INPPA Bucureşti
- Organizarea examenului de intrare în profesia de avocat
- Organizarea interviului pentru primirea în profesie fără examen – care va fi realizat de către o comisie formată din 3 membri
- Organizarea examenului de definitivat
- Organizarea de seminarii , colocvii profesionale pentru pregătirea avocaţilor definitivi
- Asigurarea unui sistem de informare legislativă şi de doctrină

4. Relaţiile cu membri Baroului Cluj

- Verificarea cererilor avocaţilor adresate Consiliului cu propuneri de soluţionare ( verificarea tuturor dosarelor privind înfiinţarea , modificarea sau încetarea formelor de exercitare a profesiei )
- Verificarea cererilor avocaţilor legate de Statut şi de calitatea de avocat ( suspendări , incompatibilităţi ,nedemnităţi , încetarea calităţii etc.)
- Verificarea dosarelor pentru primirea în profesie
- Verificarea cererilor de transfer
- Verificarea cererilor de înfiinţare de sedii secundare şi puncte de lucru şi controlul avizării şi al funcţionării acestora
- Supravegherea întocmirii cu corectitudine şi la timp a Tabloului Avocaţilor şi publicarea lui conform Legii , precum şi comunicarea Tabloului cu toate instituţiile
- Reactualizarea Tabloului afişat

6. Publicitate si concurenta neloiala
- Verificarea cererilor formulate de formelor de exercitare a profesiei, adresate Consiliului, cu privire la avizarea adreselor de internet ale acesora
- Verificarea aspectelor de concurenta neloiala aparute in exercitarea profesiei de avocat

6. Asistenţă judiciară
- Coordonarea acitivităţii de asistenţă judiciară din oficiu
- Verificarea cererilor de asistenţă gratuită formulate de către instanţe şi de jusitiţiabili
- Coordonarea relaţiilor cu instanţele , parchetele , poliţia şi organele administraţiei publice privind asistenţa juridică din oficiu

7. Contencios , litigii
- Asigurarea apării intereselor şi reprezentării Baroului şi U.N.B.R. în liitigiile în care sunt părţi
- Prezentarea lunară în faţa Consiliului a situaţiei litigiilor

8. Sesizări ,reclamaţii , disciplină

- Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor terţilor cu privire la activitatea membrilor Baroului Cluj
- Verificarea aspectelor disciplinare şi propunerea de măsuri

9. Apărarea profesiei
- Preluarea şi sistematizarea informaţiilor primite de la toţi membrii Baroului Cluj cu privire la orice aspecte care ţin de exercitarea fără drept a profesiei
- Redactarea plângerilor penale, a reclamaţiilor , sesizărilor şi oricăror alte petiţii împotriva persoanelor ce exercită fără drept profesia de avocat, urmărirea acestor lucrări şi a soluţiilor date
- Asigurarea apărării intereselor şi reprezentării Baroului şi U.N.B.R. în aceste litigii
- Prezentarea lunară în faţa Consiliului a situaţiei litigiilor
- Arhivarea tuturor materialelor primite de la alte instituţii cu privire la acest aspect

10. Financiar
- Verificarea modului de gestionare a fondurilor Baroului şi avizarea propunerilor de hotărâri a Consiliului Filialei CAA – Cluj
- Stabilirea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor făcute de Barou şi avizarea celor propuse de Consiliului Filialei CAA- Cluj

11. Mass media
- Relaţiile cu mass media
- Orice poziţie a Consiliului ce urmează a fi prezentată în mass media trebuie în mod necesar să fie discutată înainte de prezentare cu decanul şi cu consilierului coordonator de departament al domeniului în care a apărut problema reclamată de mass media

12. Protocol şi organizarea de evenimente
- Organizarea evenimentelor tradiţionale 8 Martie , Zilele Baroului Cluj , Pomul de Crăciun, Microrevelionul Avocaţilor
- Organizarea de activităţi extraprofesionale şi caritabile
- Organizarea de evenimente social culturale

13. Iniţiativă legislativă şi integrare europeană
- Iniţierea de proiecte de lege care vin in sprijinul imbunatatirii organizarii si exercitarii profesiei de avocat si a oricaror activitati conexe
- Exprimarea punctului de vedere al Baroului Cluj cu privire la diferite proiecte de legi sau alte demersuri iniţiate de diverse instituţii
- Ridicarea standardului profesional al avocaţilor prin prelucrarea legislaţiei europene

 
 
Responsabilii acestor departamente au fost stabiliti prin Hotararea nr.49/29.03.2018 a Consiliului Baroului Cluj astfel :
  
Sunt numiți responsabilii de departamente în cadrul Consiliului Baroului Cluj, in conformitate cu dispozitiile Deciziei nr.129/21.03.2014 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Baroului Cluj astfel :

1. Administraţie internă
- Consilier coordonator : avocat Flavia Ioana MAIER
- Consilier supleant : avocat Livia Florina LABO
avocat Voicu Dumitru SÂRB

2. Administraţie externă şi relaţii externe
- Consilier coordonator : avocat Flavia Ioana MAIER (relatii nationale),
avocat Stanca Ioana GIDRO (relatii internationale)
- Consilieri supleanţi :
Relații naționale :
avocat Dan Sebastian CHERTES
Relații internaționale:
avocat Călin Viorel IUGA
avocat Anca Daniela BACIU
avocat Voicu Dumitru SÂRB

3. Pregătire şi perfecţionare profesională
- Consilier coordonator : avocat Stanca Ioana GIDRO
- Consilieri supleanţi : avocat Mircea POP
avocat Șerban DIACONESCU

4. Relaţiile cu membrii Baroului Cluj
- Consilier coordonator : avocat Victor RUSA , avocat Cristina CUIBUS
- Consilier supleant : avocat Anca Daniela BACIU

5. Publicitate si concurenta neloiala
- Consilier coordonator : avocat Călin Viorel IUGA
- Consilier supleant : avocat Luiza Iuliana BUDUSAN

6. Asistenţă judiciară
- Consilier coordonator : avocat Cristina CUIBUS
- Consilier supleant : avocat Livia Florina LABO

7. Contencios, litigii
- Consilier coordonator : avocat Marius Ioan FLOARE
- Consilier supleant : avocat Mircea POP

8. Sesizări, reclamaţii, disciplină
- Consilier coordonator : avocat Luiza Iuliana BUDUSAN
- Consilier supleant : avocat Anca Daniela BACIU
avocat Mihai BEJENARU-DRAGOS
avocat Dan Sebastian CHERTES

9. Apărarea profesiei
- Consilier coordonator : avocat Mihai Paul NEAMT
- Consilier supleant : avocat Cristina CUIBUS
avocat Dan Sebastian CHERTES

10. Financiar
- Consilier coordonator : avocat Șerban DIACONESCU
- Consilier supleant : avocat Marius Ioan FLOARE
avocat Mihai BEJENARU-DRAGOS

11. Mass media
- Consilier coordonator si purtator de cuvant: avocat Mihai Paul NEAMT
- Consilieri supleanţi : avocat Livia Florina LABO

12. Protocol şi organizarea de evenimente
- Consilier coordonator : avocat Voicu Dumitru SÂRB
- Consilier supleant : avocat Mihai BEJENARU-DRAGOS

13. Iniţiativă legislativă şi integrare europeană
- Consilier coordonator : avocat Dan Sebastian CHERTES
- Consilier supleant : avocat Marius Ioan FLOARE, avocat Călin Viorel IUGA


 
 
 
În cadrul Baroului Cluj functioneaza de asemenea Comisia de cenzori si Comisia de disciplina.

Comisia de cenzori :
Avocat Diana Alexandra ANDRASONI
Avocat Liviu NEGRU-POPA
Avocat Patricia Rozalinda GHERMAN
 
Comisia de disciplina : 
Avocat Horatiu Adrian BODEA
Avocat Iulia Tudora CATINEAN
Avocat Camelia Simona NEGRU
Avocat Paul Emanuel PURCARIN
Avocat Claudiu Octavian ULICI
 
Prin Hotarârea Congresului Avocatilor din Romania din iunie 2015 au fost alesi în structurile superioare de conducere ale profesiei urmatorii :

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România :
avocat Stanca Ioana GIDRO
avocat Mirel IONESCU

Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din România :
avocat Stanca Ioana GIDRO
 
 
 
 

 

CONSILIUL BAROULUI CLUJ

  

DECAN - Avocat Flavia Ioana MAIER
 
PRODECAN - Avocat Victor RUSA

CONSILIERI
Avocat Anca Daniela BACIU
Avocat Mihai BEJENARU-DRAGOS
Avocat Luiza Iuliana BUDUSAN
Avocat Dan Sebastian CHERTES
Avocat Cristina CUIBUS
Avocat dr. Serban DIACONESCU
Avocat dr. Marius Ioan FLOARE
Avocat dr. Stanca Ioana GIDRO
Avocat Calin Viorel IUGA
Avocat Livia Florina LABO
Avocat Mihai Paul NEAMT
Avocat Mircea POP
Avocat Voicu Dumitru SARB