ATENTIE !! PROCES VERBAL DE CONTROL CAA

Urmare a finalizarii controlului efectuat de Casa de Asigurari a Avocatilor din Romania afisam procesul verbal de control intocmit la data de 29.10.2008 in pagina curenta , sectiunea "Documente".

 

Cei 54 de avocati din anexa procesului verbal care au platit sume mai mari decat cele datorate au posibilitatea de a solicita restituirea sumelor constatate.

 

Cei 156 de avocati din anexa procesului verbal care au diferente negative (de platit catre CAA) sunt somati sa se perzinte la casieria Filialei Cluj a CAA in vederea rectificarii declaratiilor pentru lunile cu diferente si a platii sumelor datorate, in termenul prevazut in procesul verbal de control. In caz contrar vor fi aplicate masurile legale de sanctionare.