URGENT!! Termen depunere asigurări de răspundere profesională

Stimati membri ai Baroului Cluj,


Va informam ca prin hotararea Consiliului Baroului Cluj nr.45 din data de 7 martie 2019, s-a dispus acordarea unui nou termen in vederea depunerii la secretariatul Baroului Cluj a politei de asigurare pentru raspundere profesionala, valabila pentru anul in curs, in copie certificata.

Termenul stabilit prin hotarare este data de 1 aprilie 2019, urmand ca situatia centralizata sa fie prezentata Consiliului Baroului Cluj pentru sedinta din 2 aprilie 2019.

Cei care au incheiate asigurari colective pentru membrii formei de organizare a profesiei sunt rugati sa detalieze, indicand numele si prenumele avocatilor pentru care este incheiata asigurarea.

Conform prevederilor dispozitiilor art.231 alin.7 din Statutul profesiei de avocat, neindeplinirea acestei obligatii atrage neinscrierea in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.
Consiliul Baroului Cluj
prin decan
av.FLAVIA-IOANA MAIER