Invitatie - Cupa Ziua Baroului Bucuresti - fotbal pentru avocați – Bucuresti , 21 – 22 septembrie 2018

 
Stimaţi confrați,

Sub egida Centenarului Marii Uniri , Baroul Bucuresti are onoarea de a invita Barourile din România să participe în perioada 21 – 22 septembrie 2018 la Competiția de fotbal pentru avocați “Cupa Ziua Baroului București”, eveniment integrat in cadrul activitatilor de celebrare a Baroului .

Condiţii de înscriere
Barourile interesate vor trimite o cerere de înscriere, până la 28 august 2018, prin una din următoarele modalităţi:
– prin poştă, la adresa: Baroul București , str. Dr.Dumitru Râureanu nr.3, sector 5;
– prin fax, la nr.021.312.10.84
– prin e-mail, la adresa: secretariat@baroul-bucuresti.ro
Cererea de înscriere a echipei unui barou va cuprinde, în mod obligatoriu, numele tuturor componenţilor echipei.
După verificarea şi validarea cererii de către organizatori, fiecare echipă înscrisă va plăti o taxă de participare de 1500 lei până la data de 04 septembrie 2018. Modalitatea de efectuare a plăţii va fi comunicată ulterior validării cererii de înscriere.
Taxa de înscriere este destinată acoperirii parțiale a costurilor competiției (chirie terenuri de joc, asistență medicală, arbitraj, trofee etc.), diferența urmând a fi suportată de Baroul București.

Cu stimă,
Av. Ion Dragne
Decanul Baroului București