ANUNT IMPORTANT SAJ - Actualizare Registru SAJ si Registru curatori

 IN ATENTIA

- AVOCATILOR DEFINITIVI CARE DORESC RAMANEREA, INSCRIEREA SAU RETRAGEREA IN/DIN REGISTRUL DE ASISTENTA JUDICIARA (OFICII) PRECUM SI IN REGISTRUL CURATORILOR SPECIALI


- AVOCATILOR STAGIARI CARE DORESC RAMANEREA, INSCRIEREA SAU RETRAGEREA IN/DIN REGISTRUL CURATORILOR SPECIALI


Va aducem la cunostinta faptul ca perioada de inscriere atat in Registrul de asistenta judiciara, cat si in Registrul curatorilor speciali este 27.07.2018-31.08.2018, inscrierea urmand sa opereze incepand cu data de 01.01.2019.
Modelul de cerere de inscriere in Registrul de Asistenta Judiciara se gaseste la Serviciul de Asistenta Judiciara Cluj, unde se va si depune dupa completare.


VOR TREBUI SA DEPUNA CERERE:

1. AVOCATII DEFINITIVI CARE DORESC SA FACA OFICII SI NU AU MAI FOST INSCRISI IN REGISTRUL DE ASISTENTA JUDICIARA
2. AVOCATII CARE SI-AU MODIFICAT DATELE DE IDENTIFICARE ALE CABINETULUI (NUME, NR. DE TEL, SEDIU, S.A.)
3. AVOCATII CARE DORESC SA-SI MODIFICE OPTIUNILE PE CARE LE-AU AVUT PANA ACUM CU PRIVIRE LA CAUZE
4. AVOCATII CARE DORESC INSCRIEREA IN REGISTRUL CURATORILOR SPECIALI SI NU AU MAI FOST INSCRISI IN ACEST REGISTRU
5. AVOCATII CARE DORESC INSCRIEREA IN REGISTRUL CURATORILOR SPECIALI SI SI-AU MODIFICAT DATELE DE IDENTIFICARE ALE CABINETULUI (NUME, NR. DE TEL, SEDIU, S.A.)


NU VOR TREBUI SA DEPUNA CERERE:


1. AVOCATII CARE SUNT DEJA INSCRISI IN REGISTRUL DE ASISTENTA JUDICIARA/ REGISTRUL CURATORILOR SPECIALI SI NU AU NICIO MODIFICARE CU PRIVIRE LA SEDIUL PROFESIONAL SI NU DORESC SA-SI MODIFICE OPTIUNILERETRAGEREA

AVOCATII DEFINITIVI CARE DORESC SA SE RETRAGA DIN REGISTRUL DE ASISTENTA JUDICIARA/REGISTRUL CURATORILOR SPECIALI VOR TREBUI SA DEPUNA O CERERE IN ACEST SENS IN VEDEREA EXPRIMARII OPTIUNII IN MOD EXPRES.

CERERILE DE INSCRIERE/RETRAGERE DIN REGISTRUL DE ASISTENTA JUDICIARA/ REGISTRUL CURATORILOR SPECIALI SE COMPLETEAZA PE FORMULARUL TIPIZAT SI SE APROBA DE CATRE CONSILIULUI BAROULUI CLUJ.
ACESTEA
SE DEPUN LA SERVICIUL DE ASISTENTA JUDICIARA CLUJ, IN PERIOADA 27.07.2018-31.08.2018.

Coordonator S.A.J. Cluj

Av. Badau Cristina Elena

Cluj-Napoca
12.07.2018