BAROUL CLUJ - COMUNICAT MAI 2018

BAROUL CLUJ
COMUNICAT MAI 2018


In cursul lunii mai, dintre evenimentele de interes profesional si societar civil petrecute in intervalul 01.-30. mai, Baroul Cluj, intelege sa evidentieze ca fiind importante, pentru corpul profesional, urmatoarele:

1. In intervalul 27 aprilie. 2018- 02 mai 2018 au avut loc intalniri ale colegilor din sfera de activitate a dreptului penal in scopul consultarii si elaborarii unor propuneri de amendamente la codul penal si codul procesual penal. Urmare a acestor activitati, in coordonarea domnului avocat Neamt Mihai Paul au fost inaintate in format mail o serie de propuneri in atentia doamnei deputat Cataniciu Steluta, membra a comisiei parlamentare investita cu cele doua proiecte legislative.

2. In intervalul 14-21 mai 2018, la sediul Baroului Cluj au fost organizate un numar de 4 ateliere in vederea constientizarii si implementarii Directivei Europene privind protectia datelor cu caracter personal – GDPR, atelierele find sustinute de avocat Chirita Oana, avocat Paun Ciprian, avocat Bejenaru Mihai si avocat Budusan Luiza.

3. La data de 17 mai 2018 Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal in solutionarea dosarului civil nr.740/33/2013 * a pronuntat Decizia nr. 2041/17.05.2018 prin care a respins recursurile declarate de pârâtele Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împotriva sentinţei civile nr. 64 din 14.12.2015, pronunţată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondate , mentinand ca legala aceasta sentiunta .
Prin sentinta civila nr.64/2015 a Curtii de Apel Cluj a fost admisa actiunea colectiva promovata de un numar de 60 de avocati din Baroul Cluj avand ca obiect anularea ca nelegale a urmatoarelor acte administrative cu caracter normativ :
1.PROTOCOL nr.P5282/26.10.2007/95896/30.10.2007 incheiat intre CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE si AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
2.ACT ADITIONAL NR.1 (181797/13.04.2009/801320/09.04.2009 )LA PROTOCOL ,incheiat intre CNAS si ANAF


In temeiul acestor acte a caror nelegalitate a fost constatata de catre instanta Administratia Finantelor Publice a furnizat Casei de Asigurari de Sanatate date privind veniturile obtinute de catre persoanele fizice din activitati independente in vederea emiterii deciziilor de impunere pentru contributii de asigurari sociale de sanatate si accesorii la acestea ( dobanzi si majorari de intarziere ) iar pe baza informatiilor furnizate nelegal Casa de Asigurari de Sanatate care nu este organ fiscal si pe cale de consecinta nu avea competenta legala in emiterea titlurilor de creanta , a emis decizii prin care a stabilit obligatii de plata in sarcina contribuabililor pe intreaga perioada de prescriptie a obligatiilor fiscale.Aceasta practica a condus la obligarea unui mare numar de contribuabili -persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente - la plata unor sume nelegal impuse in sarcina lor.

Pronuntand aceasta hotarare instanta a validat argumentele invocate de catre avocatii clujeni in sustinerea caracterului vadit nelegal al acestor acte care au fost adoptate cu incalcarea flagranta a prevederilor disp.art.315 din legea nr.95/2006 republicata privind reforma in domeniul sanatatii precum si a prevederilor legii nr.677/2011 privind protectia datelor cu caracter personal.

La pronuntarea solutiei de admitere a actiunii reclamantilor un rol decisiv l-a avut Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din cauza Bara s.a ( reclamantii din acest dosar ) impotriva Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate , a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala , cauza C-201/14 , in care , raspunzand intrebarilor preliminare ridicate de reclamanti , Curtea a decis in sensul ca :

Articolele 10, 11 și 13 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretate în sensul că se opun unor măsuri naționale precum cele în discuție în litigiul principal, care permit unei autorități a administrației publice a unui stat membru să transmită date personale unei alte autorități a administrației publice și prelucrarea lor ulterioară, fără ca persoanele vizate să fi fost informate despre această transmitere sau despre această prelucrare.

Decizia Curtii Europene de Justitie stabileste in esenta faptul ca o autoritate publica nu poate transfera datele pe care le colecteaza pentru a le transmite unei alte autoritati daca nu informeaza in mod corespunzator persoana vizata despre scopurile prelucrarii, destinatarii datelor, precum si celelalte informatii prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor personale.

4. La data de 19 mai 2018, la propunerea Comisiei Barourilor de Est din cadrul FBE, la initiativa avocatilor clujeni, Adunarea Generală a FBE, care reprezintă 250 de asociații ale barourilor membre și 1 milion de avocați membri a adoptat o rezolutie prin care a exprimat profunda îngrijorare cu privire la dreptul de acces al cetățenilor români la o instanță liberă și independentă și la situația judecătorilor, procurorilor și avocaților din România, menționând că există o ingerință în independența judecătorilor, procurorilor, avocaților și administrației justiției ca urmare a intervenției Serviciului de Informații al României în activitatea judecătorilor și procurorilor prin încheierea protocoalelor de cooperare între serviciul secret și Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de Apel și Parchetul General.


BAROUL CLUJ

DECAN
AV. MAIER FLAVIA IOANA


PURTATOR DE CUVANT
AV. NEAMT MIHAI PAUL