Jurnalul Baroului Cluj Nr.4/2018

CUPRINS nr. 04/2018

1. Jurisdicție privată online.
Abstract: Serviciile private de justiție în România sunt posibile, fiind permise de lege (Codul de Procedură Civilă), iar acestea conduc spre rezolvarea diferendului cu celeritate a litigiului, au un cost diminuat și posibilitatea de executare silită. Dezvoltarea tehnologiei calculatoarelor personale și în special a celei de Internet a deschis noi posibilități de soluționare alternativă a litigiilor pe calea serviciului privat de arbitraj.

2. Pentru o nouă perspectivă în stabilirea pensiei de întreținere pentru creșterea minorului. Contribuția solidară a ambilor părinți la plata întreținerii. Proporționalitatea.

Secțiuni: I. Generalități specifice pentru stabilirea proporționalității, II. Precedent al instanțelor naționale, III. Norme aplicabile.
Abstract: Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să acorde întreținere copilului lor minor, contribuind la plata întreținerii, proporțional cu mijloacele pe care le au. Întreținerea este datorată de ambii părinți, ceea ce înseamnă că, se va suporta de către părintele la care nu domiciliază cu minorul, numai jumătate din nevoia copilului.

3. Răspunderea civilă delictuală. Precedent obligatori. Rezumate de caz.
- Sentința nr. 476/2015, JUDECĂTORIA POGOANELE. Pârâtul vinovat de producerea accidentului, conform procesului verbal de contravenție, va fi obligat la repararea prejudiciului adus autoturismului proprietatea reclamantului.
- Sentința civilă nr.1671/2011. JUDECĂTORIA ARAD. Conducătorul unui autovehicul pe drumurile publice care a participant la un accident, nu poate fi obligat la repararea daunelor provocate celuilalt autovehicul, dacă vinovat de săvârșirea accidentului este un terț.
- Titlu: răspundere civilă delictuală. Culpă medicală. Număr speță: 11163. Data speță: 15.10.2013

4. Pentru o logică legală (continuare nr. 3/2018 )
Justificarea legii nu este dată de logică, ci de experiență. Juriștii, în general, posedă o cunoaștere limitată asupra progresului în logica gândirii moderne, care a trecut mult dincolo de simpla dihotomie, silogism sau judecată intuitivă. Logica modernă cu toate ramurile sale, este probabil cea mai formidabilă și dificilă disciplină. Pentru practicienii dreptului, nu este necesar să fie stăpânite toate tehnicile din logica modernă pentru formularea unei opinii de specialitate.

5. Conceptul de drept la la H.L.A. HART (continuare nr. 3/2018 )
În numai câțiva ani de la prima sa publicare din 1961, ”THE CONCEPT OF LAW” de H.L.A. HART a transformat modul în care a fost înțeleasă știința asupra legii în lumea vorbitorilor de limbă engleză și dincolo de aceasta. HART, este principalul exponent al școlii analitice a jurisprudenței.