Jurnalul Baroului Cluj Nr.3/2018


Filosoful: Am vorbit până acum despre Legi, fără a lua în considerare nimic despre Natura și Esența unei Legi; iar acum, până nu definim cuvântul Lege, nu putem merge mai departe fără Ambiguitate și Eroare, cea ce ar fi doar o pierdere de timp; câtă vreme, dimpotrivă, Acordul asupra cuvintelor noastre va lumina tot ceea ce trebuie spus de aici înainte.
Avocatul: Nu-mi amintesc Definiția Legii în nici una din legi.
(Hobbes [1681] 1971, 69, din Liam Murphy, What Makes Law AN INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF LAW, New York University, CAMBRIDGE INTRODUCTIONS TO PHILOSOPHY AND LAW, Cambridge University Press 2014)

CUPRINS :

1. PENTRU O NOUĂ LOGICĂ LEGALĂ ȘI ÎNȚELESUL NOȚIUNII DE JURISPRUDENȚĂ. dr. Claudiu-Octavian Ulici

Paradoxul afirmațiilor contradictorii, făcute în numele logicii, este cel mai evident în domeniul dreptului. Metoda aplicată în rezolvarea fiecărui caz, în concret, pare a fi ușor diferită de fiecare dată. Metoda aceasta de caz specific juridică, este oarecum o metodă pedagogică, ce se pretează la comunicare și asimilare, dar nu este o simplă adaptare a logicii științifice inductive la legalitate.

2. CONCEPTUL DE DREPT la H.L.A. HART. dr. Claudiu-Octavian Ulici

În numai câțiva ani de la prima sa publicare din 1961, ”THE CONCEPT OF LAW” de H.L.A. HART a transformat modul în care a fost înțeleasă știința asupra legii în lumea vorbitorilor de limbă engleză și dincolo de aceasta. Cartea a avut un impact major și a dat naștere multor publicații care o pun în discuție, nu numai în contextul teoriei juridice, ci și în filosofia politică și morală. HART, este principalul exponent al școlii analitice a jurisprudenței, jurisprudență înțeleasă în sensul său larg ca știință a legii și nu limitat ca practici ale instanțelor de judecată și a venit cu o metodă nouă pentru a înțelege ce este legea.

3. COMPLETELE MIXTE – UN LUX SAU O NECESITATE. Avocat Neamt Mihai Paul și Avocat stagiar Dumitru Oana Denisa

Orice cauză cu implicații fiscale este una de o complexitate sporită, iar dacă vorbim despre cauzele care au ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală, această complexitate crește exponențial, necesitând în mod evident o specializare. Autorii consideră că soluția unor complete mixte, specializate în penal și fiscal spre exemplu, ar contribui inclusiv la restabilirea unei imagini de profesionalism și de încredere a cetațeanului în justiție.

4. PRECEDENT JUDICIAR. Uzucapiune extratabulară condiții legale stabilite de Legea Cărților Funciare (Lcf, DL 115/1938 ) 287R CCJ civ I 2015 . Din RAPORT DE DREPT ULICI: CURTEA DE APEL CLUJ - decizii relevante - trimestrul II 2015, ISBN 978-973-0-22746-8, google.play.books. dr. Claudiu-Octavian Ulici

Echivocul posesiei. Încheierea de către reclamantul posesor al imobilului pentru care se solicită constatarea intervenției uzucapiunii, a unui contract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată, în cursul termenului de prescripție achizitivă, demonstrează intenția de a nu mai exercita acte de folosință, adică voința sa de a nu mai stăpâni acel bun pentru sine.

5. ORAȚIA LUI PERICLE CU OCAZIA FUNERARILOR DIN 431 îen. 16 martie 2018
traducere dr. Claudiu-Octavian Ulici.

Discursul a fost ținut de Pericle, un politician atenian eminent, la sfârșitul primului an al războiului (431 î.e.n.), ca parte manifestărilor publice ce aveau loc cu ocazia înmormântării războinicilor căzuți pe câmpul de luptă. Lecțiile oferite de Pericle sunt necesare astăzi mai mult ca niciodată. Deși orația este complexă și dificilă, chiar și în limba greacă originală, din păcate cititorii se bazează pe traduceri, adesea de calitate dubioasă. Deoarece nu am observat ca discursul să fie tradus în română, l-am tradus eu, încercând a păstra cât mai fidel originalul, deși pe alocuri am fost nevoit să fac anumite intervenții. Pasajele orației pot servi ca resursă în a gândi lumea și locul nostru în ea, un punct de pornire pentru dezbaterea despre unele dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm astăzi.