Jurnalul Baroului Cluj Nr.2/2018

CUPRINS

p. 6 - SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA
dr. Ulici Claudiu-Octavian
Codul Civil din Quebec (CCQ), conform profesioniștilor din Canada, pare ca fiind în ansamblu său o revizuire a dreptului privat și doar unele instituții ar fi reprezentat o veritabilă reformă, cum ar fi fiducia, spre exemplu. Articolul cuprinde și un caz relevant al Curții de Apel din Quebec.

p. 18 - PENTRU O PRIVIRE ÎN PREISTORIA DREPTULUI.
Legile celor Douăsprezece Table (Lex XII Tabularum). Dacă prima consemnare a dreptului apare în Legile celor XII Table, iar acestea au la bază ceea ce romanii
numeau Mos Maiorum, am putea afirma că dreptul, așa cum îi cunoaștem astăzi originile, a avut printre altele și un început românesc ?

p. 33 - SUGESTII PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ÎN
CABINETE INDIVIDUALE DE AVOCATURĂ

p. 38 - Exercitarea dreptului la apărare prin declaraţii conţinând afirmaţii necorespunzătoare adevărului în faţa organelor judiciare. av. Szőcs Sándor Attila