Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere a Filialei Cluj a CAA 2018

Consiliul Filialei Cluj a CAA,
în temeiul Art.68 alin.3,4 din Statutul CAA

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE
A FILIALEI CLUJ A CAA


în 25 martie 2018, ora 10:00 la

GRAND HOTEL ITALIA
(Cluj Napoca, Str.Vasile Conta Nr.2 , Cartierul Bună Ziua)

Potrivit dispozițiilor art.68 alin.1 coroborat cu art.58 alin.1 din Statutul CAA au dreptul de a participa la adunarea generală a Filialei Cluj a CAA şi de a-şi exercita dreptul de vot, avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în Baroul Cluj, avocații titulari ai altor prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, pe perioada cât beneficiază de acestea, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi proprii de pensie.
În cazul în care Adunarea Generală nu este legal întrunită la prima convocare, Consiliul Filialei Cluj a CAA convoacă Adunarea Generală Ordinară de alegere a organelor de conducere în 28 martie 2018, ora 10:00 la GRAND HOTEL ITALIA (Cluj Napoca, Str.Vasile Conta Nr.2 , Cartierul Bună Ziua).

CONSILIUL FILIALEI CLUJ A CAA
Presedinte,
Avocat Constantin Eugen Iordachescu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicam urmatoarele hotarari si materiale ale Consiliului de administrație al Filialei Cluj a CAA privind organizarea Adunarii Generale Ordinare de alegere a organelor de conducere ale Filialei Cluj:
- Hotararea nr.1/17.01.2018 privind stabilirea datei Adunarii Generale si aprobarea Ordinii de zi
- Convocatorul Adunarii Generale
- Ordinea de zi a Adunarii Generale
- Hotararea nr.3/23.01.2018 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Filialei Cluj

Potrivit Regulamentului adoptat prin Hotararea nr.3/23.01.2018 a Consiliului de administratie al Filialei Cluj, termenul limită pentru depunerea cadidaturilor pentru organele de conducere ale Filialei Cluj a CAA este 22 februarie 2018.

Cu consideratie,
Presedinte,
Avocat Constantin Eugen Iordachescu