Jurnalul Baroului Cluj nr.1/2018

 CUPRINS nr. 1 / 2018


ASUPRA PRECEDENTULUI JUDICIAR ÎN 2017. HARVARD LAW REVIEW.


OBITER DICTUM ȘI RATIO DECIDENDI
Considerentele hotărârii judecătorești, includ un Obiter dictum și o Ratio decidendi. Această ultimă parte, poate avea o ”existență autonomă” față de hotărârea care o cuprinde și poate fi utilizată într-o viitoare situație conflictuală similară juridic, pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea raporturilor juridice.

NOTE PENTRU COLABORATORI
Solicităm pentru publicare și publicăm articolele dumneavoastră, dacă acestea sunt conforme politicii noastre editoriale. Pentru a trimite către noi articole, vă rugăm să citiți instrucțiunile din nr. 1 și 2.

CÂTE CEVA DE PRIN: MANUALUL DE METODOLOGIE AL CSM PENTRU O ABORDARE UNITARĂ ÎN SOLUȚIONAREA CAUZELOR