Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere a Baroului Cluj 2018

Consiliul Baroului Cluj
în temeiul art.53 alin.1,2 din Legea Nr.51/ 1995,și a art.67 alin.1,3 , din Statutul profesiei de avocat

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE A BAROULUI CLUJ


în data de DUMINICĂ, 25 martie 2018, ora 10:00

Adunarea va avea loc la GRAND HOTEL ITALIA, din Cluj-Napoca, str. Vasile Conta nr.2, Cartierul Bună Ziua.

Potrivit dispozițiilor art.52 alin.1 din Legea nr.51/1995, au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Baroului Cluj şi de a-şi exercita dreptul de vot, toţi avocaţii înscrişi în Tabloul Baroului Cluj cu drept de exercitare a profesiei.

În cazul în care Adunarea Generală nu este legal constituită la data primei convocări, Consiliul Baroului Cluj convoacă Adunarea Generală Ordinară de alegere a organelor de conducere pentru data de miercuri, 28 martie 2018, ora 10,00, în aceeași locație, respectiv GRAND HOTEL ITALIA, din Cluj-Napoca, str. Vasile Conta nr.2, Cartierul Bună Ziua.

Absenţa nejustificată a avocaţilor va fi considerată abatere disciplinară.

CONSILIUL BAROULUI CLUJ
Decan,
Avocat Mircea Pop

----------------------------------------------------------------------------------------


Publicam urmatoarele hotarari, decizii si materiale ale Consiliului Baroului Cluj privind organizarea Adunarii Generale Ordinare de alegere a organelor de conducere ale Baroului Cluj:
- Convocatorul Adunarii Generale
- Hotararea nr.2/15.01.2018 privind stabilirea datei Adunarii Generale si aprobarea Ordinii de zi
- Ordinea de zi a Adunarii Generale
- Decizia nr.1/15.01.2018 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Cluj

Potrivit Regulamentului adoptat prin Decizia nr.1/15.01.2018 a Consiliului Baroului Cluj, termenul limită pentru depunerea cadidaturilor pentru organele de conducere ale Baroului Cluj este 22 februarie 2018.

Cu respect,
Decan,
Avocat Mircea Pop