Jurnalul Baroului Cluj Nr.1/2017

CUPRINS nr. 1 / 2017
EDITORIAL - JUSTIFICAREA DEMERSULUI
PUTEREA BREVITĂȚII
OBLIGATIVITATEA PRECEDENTULUI JUDICIAR ÎN ROMANIA
NOTE PENTRU COLABORATORI
MODELE CERERI & FORMULARE
PRECEDENT JUDICIAR