Consiliul Baroului Cluj - COMUNICAT

COMUNICAT

Consiliul Baroului Cluj, având în vedere opiniile exprimate de membrii Baroului Cluj în legătură cu Hotărârea U.N.B.R. privitoare la stabilirea onorariilor minimale, atât public cât și informal, precum și reacțiile generate de aceste opinii în rândul membrilor U.N.B.R., apreciază necesar să transmită public următorul punct de vedere:

Baroul Cluj, prin organele sale de conducere și reprezentare, a înțeles întotdeauna să încurajeze dezbaterea constructivă în legătură cu problemele legate de profesia de avocat, printr-un limbaj civilizat și cu respectarea pozițiilor și opiniilor celorlalți. În acest sens, Consiliul Baroului Cluj a centralizat opiniile membrilor săi și va transmite un punct de vedere sintetic organelor decizionale ale profesiei de avocat.

În egală măsură Baroul Cluj nu a încurajat și nu s-a asociat niciodată opiniilor exprimate printr-un limbaj denigrator, persiflator la adresa organelor profesiei de avocat sau jignitor la adresa colegilor avocați, considerând întotdeauna că eleganța și moderația exprimării, respectul pentru colegii avocați și forța argumentelor este definitorie pentru conduita unui avocat.

Însă Baroul Cluj, nu consideră că este îndreptățit, în limitele competențelor stabilite de lege și Statutul profesiei de avocat, să cenzureze opiniile membrilor săi exprimate pe o temă de mare interes pentru profesia de avocat, chiar dacă uneori nu consideră potrivită exprimarea opiniilor pe această temă într-o manieră umoristică sau acidă, care ar putea aduce atingere imaginii profesionale a celor implicați în adoptarea hotărârii. Echilibrul și proporționalitatea care trebuie să guverneze adoptarea oricăror măsuri privitoare la conduita publică a unor confrați avocați, trebuie să țină seama de importanța temei abordate pentru corpul profesional al avocaților, de ideile sau convingerile exprimate și nu exclusiv de maniera de exprimare a unei opinii.

Cluj-Napoca, 4 octombrie 2017

CONSILIUL BAROULUI CLUJ
Decan,
Avocat Mircea Pop