Covocare Adunare Generala Extraordinara a Baroului Cluj

Stimati membri ai Baroului Cluj,

Consiliul Baroului Cluj, in temeiul art.67 alin.3 din Statutul profesiei de avocat convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Baroului Cluj pe data de 12 mai 2017, orele 13,30, la Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca, P-ta Lucian Blaga Nr.1-3. Ora de incepere va fi 13,30 iar inregistrarea participantilor se va face pana la ora 14,30, ora la care se va constata cvorumul adunarii.

Cu respect,
Decan
Avocat Mircea Pop