ADUNAREA GENERALA ORDINARA A BAROULUI CLUJ SI A FILIALEI CLUJ A CAA 2017

Stimati membri ai Baroului Cluj,


Consiliul Baroului Cluj , în temeiul Art.53 din Legea Nr.51/ 1995 și Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA, în temeiul art.68 alin.3 din Statutul CAA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI CLUJ ŞI A FILIALEI CLUJ A CAA pe data de 10 Martie 2017 orele 14,00 la HOTEL NAPOCA din Cluj-Napoca, Str.O.Goga Nr.1, Cartierul Grigorescu.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Baroului Cluj şi de a-şi exercita dreptul de vot, toţi avocaţii care sunt înscrişi în Tabloul Baroului cu drept de exercitare a profesiei şi nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exerciţiu al profesiei sau, după caz, nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Filialei Cluj a CAA toți membrii filialei, respectiv toți avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în barou, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi proprii de pensie.

Absenţa nejustificată a avocaţilor va fi considerată abatere disciplinară şi va fi sancţionată conform legii.

Data limita pentru depunerea candidaturilor in vederea alegerii delegatilor la Congresul Avocatilor 2017 este 3 martie 2017.