ADUNAREA GENERALA ORDINARA A BAROULUI CLUJ SI A FILIALEI CLUJ A CAA 2016


C O N V O C A T O R

Consiliul Baroului Cluj , in temeiul Art.53 din Legea Nr.51/ 1995 ,
si Consiliul de Administratie al Filialei Cluj a CAA ,in temeiul art.147 alin.3 din Statutul CAA
republicata , convoaca
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A BAROULUI CLUJ SI A FILIALEI CLUJ A CAA
in 26 februarie 2016 orele 14,00 la
GRAND HOTEL ITALIA
(Cluj-Napoca, Str. Vasile Conta, Nr.2, Cartierul Buna Ziua)
 
Au dreptul de a participa la Adunarea Generala a Baroului Cluj si de a-si exercita dreptul de vot (alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor), toti avocatii care sunt inscrisi in Tabloul Baroului cu drept de exercitare a profesiei si nu se afla in situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei sau, dupa caz, nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare.
 
Au dreptul de a participa la Adunarea Generala a Filialei Cluj a CAA toti membrii filialei, respectiv toti avocatii cu drept de exercitare a profesiei, inscrisi in barou ,avocatii pensionari si urmasii avocatilor cu drepturi proprii de pensie.
 
Absenta nejustificata a avocatilor va fi considerata abatere disciplinara si va fi sanctionata conform legii. - CONSILIUL BAROULUI CLUJ