OFERTA DE CONTRACTARE

OFERTA DE CONTRACTARE
 
Baroul Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca, nr. 4, judetul Cluj, in calitate de proprietar al terenului in suprafata de 1069 mp, situat in intravilanul Municipiului Turda, str. Axente Sever nr. 19, judetul Cluj, cu nr. Topografic 762, 762/S/I si 762/S/II, inscris in CF nr. 60245, 60245-C1-U1 si 60245-C1-U2 Turda, manifesta disponibilitatea pentru incheierea unui contract de asociere in vederea edificarii pe acest teren a unor constructii conform conditiilor impuse prin certificatul de urbanism nr. 214/01.09.2015.
 
Baroul Cluj va participa cu dreptul de proprietate asupra terenului, iar investitorul va asigura finantarea realizarii investitiei, urmand ca spatiile ce se vor edifica sa fie partajate conform contractului de asociare care se va incheia, prin respectarea procentului de contributie a fiecarei parti.
 
Potrivit certificatului de urbanism si P.U.G. TURDA , terenul apartine UTR, C6 fiind destinat realizarii locuintelor individuale de tip urban, institutiilor publice, serviciilor, dotarilor zonei de locuit.
 
La capitolul Regimul tehnic din certificatul de urbanism se prevede ca sunt permise, conform P.U.G. si R.L.U.: “......constructii si amenajari noi, completarea sau inlocuirea constructiilor existente, modificare de functiuni. Se pot autoriza dotari de interes orasenesc si teritorial, comert de toate categoriile, dotari de alimentatie publica, servicii nepoluante, locuinte la etajele superioare ale cladirilor.....”.
 
In ce priveste restrictiile , in certificatul de urbanism se precizeaza ca: “UTR apartine zonei protejate cu valoare istorica, pentru care se vor institui restrictiile specifice zonei de rezervatie de arhitectura.
 
Traseul strazii si parcelarul vor fi mentinute sau sugerate in aliniament si in expresia fatadelor.
Este interzisa alipirea parcelelor in vederea construirii unui singur corp de cladire.
Constructiile noi se vor autoriza numai pe baza unui P.U.Z. avizat de C.Z.M.A.S.I. si pana atunci se pot emite A.C. pe baza de C.U. sau P.U.D.
Indici de control: H minim = 2 niveluri; H minim = 4 niveluri;
P.O.T. maxim = 70%; C.U.T. maxim = 0,8
Zona este echipata cu utiitati.”
 
Asteptam oferte scrise pana la data de 17.11.2015 la sediul baroului indicat in aceasta adresa si/sau la adresa de e-mail: contact@baroul-cluj.ro , adresa de unde puteti obtine si informatii suplimentare.
 
BAROUL CLUJ,
Decan
Avocat Mircea POP

Documente