URGENT !! Declaratia de venit (Declaratia 200)

 

Toti membrii Baroului Cluj care nu au depus o copie a Declaratiei 200 pentru anii 2008 si 2009 la Filiala Cluj a CAA, cu termen de depunere la Administratia Finantelor Publice la 15.05.2009, respectiv 15.05.2010, sunt SOMATI sa isi indeplineasca aceasta obligatie pana cel mai tarziu la data de 30.12.2010 . Avocatii asociati ai societatilor civile profesionale vor depune corespunzator si copie dupa Declaratia 204. PENTRU NEDEPUNEREA DECLARATIILOR PANA LA ACEST TERMEN SE VOR APLICA SANCTIUNI DISCIPLINARE !!

Potrivit prevederilor Hotararii nr.4/2006 a Consiliului Baroului Cluj , modificata prin Hotararea nr.114/2007 a Consiliului Baroului Cluj toti membrii Baroului Cluj au obligatia de a depune până cel târziu pe data de 30 septembrie a fiecărui an o copie a declaraţiei de venituri din profesii libere înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice pentru anul precedent, cu menţiunea, sub semnătură şi ştampilă, a cuantumului veniturilor realizate din profesia de avocat.

Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară în temeiul art.29 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor , respectiv a art.70 din Legea nr.51/1995.