Lista indrumatori

ATENTIE !! Potrivit Hotararii nr.81/2007 a Consiliului Baroului Cluj toţi avocaţii care îndeplinesc condiţiile de a incheia contracte de colaborare sau de salarizare cu avocaţi stagiari, şi care doresc să figureze pe tabelul întocmit şi afişat în acest scop, pot să înregistreze cereri în acest sens la secretariatul Baroului Cluj, urmând ca la fiecare şedinţă a Consiliului Baroului Cluj să se verifice îndeplinirea condiţiilor pentru solicitanţi, cei validaţi fiind înscrişi în tabelul ce va fi afişat în permanenţă la afişierele Baroului Cluj.