5 iulie - Zi aniversară pentru Baroul Cluj

Zi aniversară pentru Baroul Cluj.
 
In data de 5 iulie 2014 se aniversează 95 de ani de la înființarea Baroului Cluj,
 
Este de remarcat faptul că în documentele emise de Consiliul Dirigent s-a folosit denumirea de barou după exemplul din Vechiul Regat , ca un prim pas și cu valoare simbolică nu doar pragmatică , spre unificarea terminologiei.

Baroul Cluj- continuator de drept al Camerei avocaților- a fost primul din Transilvania reorganizat în baza noilor reglementări apărute după Marea Unire , respectiv decretul XV din 1919 modificator în parte a Legii XXXIV din 1874, astfel încît barourile să fie reorganizate cu asigurarea continuității activității lor.

Evenimentul de înființare a avut loc în sala festivă a Casei Județene, sub con -ducerea președintelui de tribunal dr. Laurențiu Nistor, în calitate de Comisar trimis de Consiliul Dirigent de la Sibiu. Au fost aleși atunci ca președinte dr. Amos Frâncu, vicepreședinte Parthenie Barbu și secretar dr. Dionisie Pop. Decanului Amos Frâncu i-a succedat în calitatea de decan Aurel Isac pînă în 1923 cînd, în urma apariției Legii de organizare a corpului de avocați, s-au organizat conform actului normativ noi alegeri, fiind ales în această demnitate la data de 20 mai 1923 Dionisie Pop.

Anul 1923 a fost destul de agitat în ceea ce privește alegerea organelor de conducere. Alegerea decanului Dionisie Pop a fost contestată, astfel că o parte dintre consilieri au demisionat fiind necesară convocarea unei noi adunări generale pentru data de 24 iunie 1923. La acea dată a fost ales un nou consiliu al baroului și un nou decan în persoana lui Amos Frâncu.Confruntat cu această situație fostul decan Dionisie Pop a contestat la Comisia Permanentă rezultatul alegerilor din data de 24 iunie 1923 aceasta fiind admisă . Ca urmare a acestui fapt la data de 10 ianuarie 1924 au fost organizate noi alegeri fiind ales decan Ioan Suciu, fost președinte al Comisiei de unificare a legislației în cadrul Consiliului Dirigent. Se punea astfel capăt , cel puțin la nivel organizatoric, disputelor din barou.

După finalizarea problemelor administrative baroul Cluj s-a lansat pe un drum ascendent, devenind unul dintre primele din țară ca voce și implicare în problemele avocaturii în România Mare.

La mulți Ani Baroul Cluj!

Av Mirel Ionescu