Concluziile Seminarului profesional consacrat ZILELOR BAROULUI CLUJ, cu tema: Starea profesiei azi

CONCLUZIILE SEMINARULUI PROFESIONAL

Vineri, 13 iunie 2014, a avut loc la Cluj Seminarul profesional consacrat ZILELOR BAROULUI CLUJ, cu tema: Starea profesiei azi.
Dezbaterile au pornit de la un aspect esenţial, şi anume că, profesia de avocat este una de interes public, constituind o activitate profesională reglementată, desfăşurată pe baza unui titlu profesional dobândit în condiţiile Legii şi pe baza unor reguli stricte, impuse de nevoia garantării de către Corpul profesional a îndeplinirii condiţiilor de pregătire profesională şi demnitate, în conformitate cu exigenţele necesare exercitării profesiei de avocat.
Concluziile desprinse în urma dezbaterilor au evidenţiat câteva direcţii de dezvoltare a profesiei, de mare interes, în care trebuie să se acţioneze:
1. Nevoia de profesionalism prin perfecţionarea standardelor profesionale, respectiv repoziţionarea profesiei de avocat în piaţa serviciilor juridice profesionale.
2. Conlucrarea interprofesională, pornind de la noutăţile legislative survenite în Franţa, cu privire la interdisciplinaritatea (Decretul nr. 2014 – 354/19.03.2014 pentru punerea în aplicare a art. 31 – 2 din Legea nr. 90 – 1258/31.12.1990, relativ la exercitarea în formă de societate de profesiuni liberale comune privitor la serviciul profesional integrat), dar şi de la realitatea românească.
3. Vechi şi Nou în profesia de avocat, tradiţie şi modernism, pledându-se pentru păstrarea valorilor tradiţionale, concomitent cu modernizarea profesiei; avocatul român, avocat european.
4. Impactul Noilor Coduri asupra profesiei.
5. Impactul crizei economice asupra profesiei.
6. Reguli concurenţiale specifice profesiei de avocat.
7. Apărarea profesiei. Combaterea avocaturii clandestine.
8. Starea actuală a profesiei şi viitorul ei, în strânsă dependenţă de preocuparea tuturor avocaţilor de a dezvolta o nouă cultură juridică în spiritul aparteneţei la un cod etic, deontologic, al demnităţii profesiei.


Material întocmit de moderator av. dr. Doina Gherman