Anunţ privind identificarea partenerilor de practică în cadrul Proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ! ”

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POSDRU/161/2.1/G/137905

 
Detalii la pagina dedicata a proiectului


Anunţ privind identificarea partenerilor de practică în cadrul Proiectului
„AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ! ”

Baroul Cluj invită cabinetele şi societățile de avocatură, birourile de executori judecătorești și cabinetele si societățile de practicieni în insolvență din raza municipiului Cluj-Napoca să se înscrie în perioada 26 mai - 6 iunie 2014 în vederea identificării a 50 de parteneri de practică în cadrul proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”, implementat în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai prin Facultatea de Drept.

Dosarul de înscriere se va depune de luni până vineri la sediul Baroului Cluj, str. Pavel-Roșca nr. 4 ap. 15, între orele 10.30- 14.00 și va cuprinde:
 scrisoarea de intenţie, care va include declaraţia privind respectarea criteriilor de eligibilitate, angajamentul de a participa activ şi efectiv la activităţile proiectului şi alte informaţii relevante, după caz;
 chestionarul privind profilul tutorelui de practică, care poate fi descărcat de pe pagina dedicată proiectului pe site-ul Baroului Cluj;
 schiţa spaţiului de care dispune candidatul şi numele tutorelui desemnat în prealabil, împreună cu legitimaţia de avocat/executor/practician, în copie.

Proiectul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”, presupune repartizarea a 300 de studenţi în anii de studii II-IV ai Facultăţii de Drept UBB la cabinete şi societăţi de avocatură, birouri de executori judecătorești și cabinete si societăți de practicieni în insolvență, pentru desfăşurarea unui stagiu de minim 60 de ore practice. Studenţii vor fi repartizaţi în 3 serii de stagii de practică, fiecare serie cu durată maximă de 2 luni. Studenţii vor fi antrenaţi în activităţile cabinetelor şi societăţilor la care au fost repartizaţi. Tutorele de practică, a cărui activitate va fi remunerată pe parcursul desfăşurării stagiilor de practică, va îndruma şi monitoriza performanţa studenţilor repartizaţi.

Condiţiile de participare şi criteriile de eligibilitate se găsesc la adresa www.baroul-cluj.ro, secțiunea Proiectul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”

Detalii la pagina dedicata a proiectului