Anunt SAJ ! Inscriere pe listele speciale saptamanale de urgenta

A N U N T
IN ATENTIA AVOCATILOR DEFINITIVI INSCRISI IN TABLOUL S.A.J. CLUJ-NAPOCA


Avocatii definitivi inscrisi pe tabloul S.A.J. Cluj-Napoca care doresc inscrierea pe listele speciale săptămanale de urgentă (inclusiv cei inscrisi deja) pot depune la S.A.J. Cluj-Napoca cerere scrisă, in acest sens, in intervalul 01-14 aprilie a.c.
 
Conditiile minime necesare a fi respectate pentru inscrierea pe listele de urgentă sunt urmatoarele:
 
1.Consultarea si semnarea (pentru luare la cunostintă) a listelor cu programări .

2. Ridicarea/predarea delegatiilor speciale la termenele stabilite de Regulamentul S.A.J.
 
3. Disponibilitate 24h/24h (de vineri pana vineri, inclusiv sambata si duminica) de a raspunde si a asigura asistenta judiciara la solicitarea SAJ, Parchetului de pe langa Curtea de Apel (doar pentru mandate europene de arestare) si instante - Tribunal si Curte. Pentru a raspunde cu promptitudine solicitarilor, avocatii sunt obligati să nu părăsească municipiul Cluj-Napoca, să nu se afle in zone fără semnal, să răspundă tuturor apelurilor telefonice (chiar daca sunt apelati de pe numere private) si in mod deosebit apelurilor provenite de la S.A.J. Cluj-Napoca.
 
4. Verificarea in fiecare dimineată (in săptămana respectivă) a repartizărilor, ridicarea delegatiilor speciale si prezentarea la instante.
 
5. Efectuarea concediului de odihnă fără afectarea programării săptămanale.
 
6. Cunoasterea Protocolului aplicabil si a Regulamentului de organizare si functionare a S.A.J.
 
ATENTIE : prin urgente se inteleg cauze cu termen foarte scurt de solutionare (de pe o zi pe alta sau in cateva ore de la primirea solicitarii); In acest tip de cauze nu este acceptată substituirea.
Modelul tip de cerere pentru inscrierea de listele de urgentă se găseste la Xerox.
 
D E C A N
Av. MIRCEA POP