Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere ale Filialei Cluj a CAA


CONVOCATOR
Pentru Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere ale Filialei Cluj a CAA


Consiliul de administratie al Filialei Cluj a CAA, art.147 alin.2 si 3 din Statutul CAA, convoaca Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere ale Filialei Cluj a CAA pe data de sambata, 15 martie 2014, incepand cu orele 10,00, la Hotel Napoca , Str.Octavian Goga nr.1, cartierul Grigorescu.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FILIALEI CLUJ A CAA
Presedinte,
Av. Constantin Eugen IORDACHESCU

 
 
 ORDINEA DE ZI


Partea I – Deschiderea Adunării Generale

Mesajul Presedintelui – Av. Eugen Constantin Iordachescu

Partea II - Desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale
- Prezentarea proiectului Ordinii de zi şi aprobarea acesteia

Partea II.1 - Alegerea Organelor de Conducere ale Filialei Cluj a CAA
- Alegerea comisiei de validare si a comisiei de solutionare a contestatiilor
- Alegerea organelor de conducere

Partea II.2 – Dezbaterea materialelor
- Prezentarea Dării de seamă privind activitatea CAA-Filiala Cluj pe anul 2013
- Prezentarea situaţiei veniturilor şi cheltuielilor CAA-Filiala Cluj pe anul 2013
- Prezentarea Proiectului de Buget al CAA-Filiala Cluj pentru anul 2014
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a CAA-Filiala Cluj privind activitatea financiar contabilă din 2013
- Dezbateri pe marginea materialelor prezentate
- Descărcarea Consiliului de Administraţie al CAA-Filiala Cluj
- Hotărârea privind aprobarea documentelor prezentate şi a bugetului financiar pentru anul 2014

Închiderea lucrărilor

Preşedinte,
Av. Constantin Eugen Iordăchescu