Înscrierile pentru anul I de pregătire profesională iniţială 2014 organizat de I.N.P.P.A. Centrul Teritorial Cluj

ÎN ATENȚIA AVOCAȚILOR STAGIARI


Înscrierile pentru anul I de pregătire profesională iniţială 2014 organizat de I.N.P.P.A. Centrul Teritorial Cluj se fac în perioada 14 martie – 15 aprilie 2014.

Dosarele se depun personal la secretariatul Centrului Teritorial Cluj al INPPA (Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 4 ap. 16 – de luni până vineri, între orele 11.30-13.30) şi vor cuprinde:
- dosar plic
- cererea de înscriere eliberată de secretariat, poate fi descarcată pe www.inppa-cluj.ro din secţiunea “Pregatire initiala/ Formular”
- cópii atestate de avocat ca fiind conforme cu originalul după:
- cartea de identitate
- legitimaţia/cardul de identitate pentru avocat valabil pentru anul în curs
- diploma de licenţă şi supliment la diplomă/foaia matricolă
- decizia de primire în profesia de avocat
- decizia de înscriere în barou
- contractul actual de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei.

Taxa de înscriere este în cuantum de 500 lei şi se achită astfel:
- numerar, în momentul depunerii dosarului
- prin transfer bancar în contul INPPA CENTRUL TERITORIAL CLUJ deschis la Banca Transilvania:
RO81 BTRL 0130 1205 S425 23XX (în acest caz, în momentul depunerii dosarului se va prezenta copie după ordinul de plată)