Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere ale Baroului Cluj

CONVOCATOR
 
Pentru Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere ale Baroului Cluj
 
Consiliul Baroului Cluj , in temeiul art.53 din Legea nr.51/1995, convoaca Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere ale Baroului Cluj pe data de sambata, 15 martie 2014, incepand cu orele 10,00, la Hotel Napoca , Str.Octavian Goga nr.1, cartierul Grigorescu.
 
Depunerea candidaturilor pentru organele de conducere ale Baroului Cluj si ale Filialei Cluj a CAA, precum si pentru delegatii la Congresul Avocatilor din 28-29 martie 2014 se poate face pana cel mai tarziu la data de 12 februarie 2014, la secretariatul Baroului Cluj.
 
Absenta nejustificata a avocatilor va fi considerata abatere disciplinara si va fi sanctionata conform legii.

CONSILIUL BAROULUI CLUJ
Decan,
Dr. Av. Stanca Ioana GIDRO


Puteti consulta mai jos Ordinea de zi si Regulamentul pentru alegerea Organelor de conducere ale Baroului Cluj si Filialei Cluj a CAA.


ORDINEA DE ZI


Partea I – Deschiderea Adunării Generale
Mesajul Decanului Baroului Cluj

Partea II - Desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale
- Alegerea Prezidiului Adunarii Generale
- Prezentarea proiectului Ordinii de zi şi aprobarea acesteia

Partea II.1 - Alegerea Organelor de Conducere ale Baroului Cluj
- Alegerea comisiei de validare si a comisiei de solutionare a contestatiilor
- Alegerea organelor de conducere
- Alegerea delegaţilor pentru Congres

Partea II.2 – Dezbaterea materialelor
- Prezentarea Raportului Consiliului Baroului Cluj privind activitatea desfăşurată în anul 2013
- Prezentarea Raportului Financiar Contabil al Baroului Cluj pentru anul 2013
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a Baroului Cluj privind activitatea financiar contabilă din 2013
- Prezentarea Proiectului de Buget al Baroului Cluj pentru anul 2014
- Prezentarea Raportului Administratorului SC ADVOSERV SRL privind activitatea desfăşurată de societate în anul 2013, a situaţiilor financiare pe anul 2013 şi a proiectului de buget pe anul 2014
- Dezbateri pe marginea materialelor prezentate.
- Descărcarea Consiliului Baroului cu privire la activitatea şi gestiunea sa
- Hotărârea privind aprobarea documentelor prezentate şi a bugetelor financiare pentru anul 2014 si validarea rezultatelor alegerilor

Închiderea lucrărilor
Decan,
Dr.Av. Stanca Ioana GIDRO

 
CONSILIUL BAROULUI CLUJ
Decan,
Dr. Av. Stanca Ioana GIDRO