NOTIFICARE - privind publicitate ce contravine dispozitiilor legale

Stimaţi membri ai Baroului Cluj, vă aducem la cunoştinţă faptul că, potrivit art. 231 din Statului profesiei de avocat, anunţurile de publicitate sunt permise doar cu ocazia stabilirii sau a schimbării sediului profesional, a sediului secundar şi/sau a biroului de lucru, precum şi a modificării formelor privind exercitarea profesiei de avocat. De asemenea, conform art. 233 alin. 1 din Statut, această formă de publicitate de poate realiza numai prin intermediul presei scrise.
Astfel, publicitatea realizată prin intermediul serviciului de afiliere AdWords – care reprezintă o formă de publicitate online – este contrară Legii nr. 51/1995, precum şi Statutului profesiei de avocat.
Nerespectarea acestor prevederi constituie abatere disciplinară gravă.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, toate formele de exercitare a profesiei care utilizeaza asemenea forme de publicitate SUNT SOMATE SA REZOLVE ORICE SITUATIE CE CONTRAVINE DISPOZITIILOR LEGALE PANA CEL MAI TARZIU LA DATA DE 31.01.2014. In caz contrar, vor fi luate masurile prevazute de lege.

Anexam Statutul profesiei de avocat (la 19.12.2011) si Hotararea nr.852/14.12.2013 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat.

Decan,
Dr.Av. Stanca Ioana GIDRO