Curs ‘CEDO – Conditiile de forma si admisibilitate a cererilor’ care se va desfasura la IER in perioada 16-17 septembrie.

Va invitam la cursul ‘CEDO – Conditiile de forma si admisibilitate a cererilor’ care se va desfasura la IER in perioada 16-17 septembrie.
Toate detaliile cursului le gasiti mai jos.
Echipa IER va doreste o saptamana placuta !
 
 
Avem onoarea de a vă invita la un curs de utilitate pe o problematică actuală susţinut de Ana-Maria Telbis.
Detaliile privind cursul şi formatorul, vi le oferim mai jos.
 
TITLU CEDO – Condiţiile de formă şi de admisibilitate ale cererilor
TIP ACTIVITATE Curs practic
DURATA 2 zile (12-14 ore de curs)
PERIOADA 16-17 septembrie 2013
TARIF 400 LEI
PLATĂ ANTICIPATĂ 360 LEI – până la 2 septembrie
TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE 12 septembrie
LIMBA română
DESCRIERE Este deja de notorietate faptul că CEDO se confruntă cu un volum de cereri crescând de la an la an. Cu toate acestea, aproape 90% dintre acestea nu îndeplinesc condițiile de admisibilitate prevăzute în convenție, fiind respinse ca inadmisibile. Cunoaşterea aprofundată a acestor criterii este imperios necesară pentru oricine dorește să trimită o cerere la CEDO; acesta implică atât analiza prevederilor convenției, cât şi a jurisprudenței Curţii cu privire la interpretarea acestora şi în special a celei care conține elemente specifice contextului național; de asemenea, trebuie avute în vedere condiţiile de formă impuse de Regulamentul Curţii. Nu în ultimul rând, cursul are ca acop familiarizarea participanţilor cu recentele schimbări în practica Curţii privind condiţiile de formă, precum şi intrarea în curând în vigoare a noului Protocol nr. 15, care va aduce importante modificări condiţiilor de admisibilitate.
METODOLOGIE - prezentare teoretică susținută de exemple practice şi indicarea materialelor utile
- aplicație practică pe grupuri de lucru
- sesiune întrebări-răspunsuri
OBIECTIVE Participanții vor dobândi o cunoaștere aprofundată a condițiilor de admisibilitate prevăzute în Convenție, fiind capabili să analizeze oportunitatea formulării unei cereri la CEDO raportat la cazul de speţă şi specificul acestuia, precum şi să îşi întemeieze cererile pe o argumentație solidă în măsură să faciliteze tratarea acestora, sporindu-le astfel şansele de reuşită. Participanții vor fi de asemenea familiarizați cu condițiile de formă pe care cererile trebuie să le îndeplinească pentru a fi supuse analizei Curții. Seminarul le va da posibilitatea dobândirii unui bagaj de cunoștințe extrem de utile pentru abordarea cauzelor urmând a fi trimise Curții într-o manieră profesionistă şi în conformitate cu dispoziţiile în vigoare. Seminarul va conține, de asemenea, o prezentare a recentelor aduse sistemului, precum şi a celor care urmează să intervină în viitorul apropiat.
STRUCTURA I. Introducere (prezentare generală, schimbări recente şi viitoare)
II. Traseul unei cereri trimise la CEDO
III. Condiţiile de formă
- prezentare generală, analiza prevederilor cu referire la exemple practice
IV. Condiţiile de admisibilitate
- sediul materiei şi trecere în revistă a condiţiilor de admisibilitate, diferenţierea faţă de condiţiile formale impuse de Regulamentul Curţii, scurtă expunere privind calificarea pretinselor încălcări ale Convenţiei
Condiţiile de ordin procedural
- epuizarea cailor de recurs interne, respectarea termenului de 6 luni
Condiţiile de ordin formal
- caracterul anonim, identitatea de cauză sau supunerea spre analiză unei alte instanţe internaţionale
Condiţiile cu privire la conţinut
- compatibilitatea cu dispoziţiile convenţiei, caracterul vădit nefondat, caracterul abuziv, lipsa unui prejudiciu important
V. Resurse utile
VI. Aplicaţie practică
VII. Sesiune întrebări-răspunsuri
VIII. Concluzii
GRUP TINTA Avocaţi (stagiari si definitivi), membri ONG, studenţi
– max. 40-50, pentru a putea desfășura aplicațiile practice în mod optim
FORMATOR Ana-Maria Telbis (profil http://ehra.fr/Ana-Maria_Telbis.html)
Coordonator naţional al Programului HELP al Consiliului Europei
Fost jurist la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
LOCATIE Institutul European din România,
Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9
Bucureşti
CONTACT Gigi Mihăiţă
TELEFON 021 314 26 96 interior 134; 0763 686 899
EMAIL gigi.mihaita@ier.ro

REDUCERI
INSCRIERE
Acordul superiorului ierarhic

Se acordă:
- o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)
- o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi, înscrişi la aceeaşi sesiune
Reducerile nu se cumulează.
Pentru grupuri mai mari de 15 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.
Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.
Înscriere
Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:
1. completarea formularului de înscriere - - înregistrare
2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător
3. transmiterea contractului de formare profesională
4. plata taxei de curs
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.
Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.
Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce Formularul şi să îl transmită coordonatorului programului (contactele sunt mentionate mai sus)