Solicitare UNBR

U.N.B.R.
Data: 22.07.2013
Nr. 1863/2013
Către,


TOATE BAROURILE


În atenţia Doamnei / Domnului DECAN


Vă facem cunoscut că în ultima perioadă am primit numeroase solicitări din partea Ministerului Justiţiei din Italia cât şi din partea unor autorităţi profesionale din această ţară, care ne cer să verificăm legalitatea dobândirii de titluri profesionale de avocat, în România, de către cetăţeni italieni.
În interesul formulării unor răspunsuri documentate, în format unitar, vă rugăm să ne comunicaţi dacă, la rândul Dumneavoastră, aţi primit astfel de solicitări din partea unor autorităţi competente din Italia sau din alte State Membre UE şi SEE, şi, în caz afirmativ, să ni le transmiteţi.
În situaţia în care aţi transmis răspunsuri unor astfel de cereri, vă rugăm să ne comunicaţi şi copiile acestora.

Cu stimă,

PREŞEDINTE U.N.B.R.,

Av. dr. Gheorghe FLOREA