NOTIFICARE DECLARATII 200 NEDEPUSE

FOARTE IMPORTANT

Afişăm alăturat listele actualizate ale celor care nu au depus DECLARATIA 200 pentru anii 2010, respectiv 2011, cu meţiunea că potrivit dispoziţiilor art.22 alin.4 din Statutul CAA

„Avocatul care nu a plătit contribuţia maximă este obligat să depună la filială sau la sucursală, în fiecare an, copia declaraţiei privind veniturile realizate din profesie, depusă la organele fiscale şi copia deciziei definitive de impunere, în cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia de către organul fiscal.”

Lista va fi înaintată Consiliului Baroului Cluj pentru luarea măsurilor legale.

Termen limita de depunere a declaratiilor restante 02.10.2013


Decan,
Dr.Av. Stanca Ioana GIDRO